Klinická biochémia

E. Ďurovcová, M. Mareková, A. Molčányiová, L. Turecký
Osveta, 2020
Signatúra: U 12315

Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Keďže rozsah predmetu je limitovaný, ani učebnica nepokrýva celú problematiku klinicko-biochemickej diagnostiky, ale sústreďuje sa na poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy a základnú diagnostiku ochorení vybraných orgánov.

Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe.
Pre lekárov a laboratórnych diagnostikov v špecializačnej príprave v odbore klinická biochémia by táto kniha mohla tvoriť odrazový mostík k podrobnejšiemu štúdiu laboratórnych metód a ich použitiu v rámci diagnostických a monitorovacích algoritmov.

Autori budú radi, ak bude ich kniha motivovať a inšpirovať novú generáciu lekárov k tomu, aby vstúpili do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti medicíny. Zásluhou správne indikovaných laboratórnych vyšetrení budú mať lekári viac relevantných informácií o ochorení, z čoho bude profitovať predovšetkým pacient, ale i spoločnosť.