Imaging of Pain

Waldman, S.D. , Campbell, R.S.D.
1.vydanie, 2011
Signatúra: K 54835

Úsilie o meranie, kvantifikovanie a zobrazovanie bolesti nie je ničím novým. Autori sa snažili dať dohromady množstvo diagnostických zobrazení bežných aj menej bežných syndrómov bolesti. Pretože v klinickej praxi mnohé bolestivé stavy môžu imitovať bolesti pri iných diagnózach, autori pri každej diagnóze uvádzajú obsiahly zoznam diferenciálnych diagnóz s dôrazom na to, ako vhodné zobrazovanie často môže pomôcť lekárovi, aby sa diagnostický proces neuberal nesprávnym smerom. Kniha je rozdelená na 3 časti, každá z nich obsahuje rôzny počet kapitol. V prvej časti sa autori venujú rôznym zobrazovacím metódam používaným pri diagnostike bolesti – rádiografii, fluoroskopii, ultrasonografii, nukleárnej medicine, pozitrónovej emisnej tomografii, počítačovej tomografii a zobrazovaniu magnetickou rezonanciou. Každá z týchto kapitol začína stručným popisom princípu danej metódy a spôsobu aplikácie, pokračuje vymenovaním najčastejších možností použitia v klinickej praxi, obmedzeniami jednotlivých metód a končí heslovitým zoznamom muskuloskeletárnych indikácií, pri diagnostike ktorých je príslušná zobrazovacia metóda vhodná. Druhá časť sa venuje zobrazovaniu pri diagnostike bolestí chrbtice. Je rozdelená na 4 menšie celky – krčnú, hrudnú a krížovú časť chrbtice a sakroiliakálny kĺb a panvu. Prvá kapitola každého celku sa venuje normálnej anatómii príslušnej časti chrbtice, resp. sakroiliakálneho kĺbu a panvy a v ďalších kapitolách autori preberajú typické diagnostické nálezy rôznych patologických stavov. Najrozsiahlejšia tretia časť sa zaoberá diagnostikou bolesti končatín a podobne ako druhá časť je rozdelená na menšie celky, ktoré sa venujú zobrazovaniu pri bolesti jednotlivých častí končatín – artropatiám opornej sústavy, syndrómom bolesti ramena, lakťa, predlaktia, zápästia, ruky, panvy, bedrového kĺbu, dolnej končatiny, kolena, členka a chodidla. Štruktúra celkov je podobná ako v druhej časti. Podobne ako v druhej časti sa prvá kapitola každého celku venuje normálnej anatómii a v ďalších nájdeme typické diagnostické zobrazenia pri rôznych bolestivých ochoreniach jednotlivch častí končatín. Štruktúra všetkých kapitol druhej a tretej časti publikácie je rovnaká. Po stručnej definícii príslušnej diagnózy nasledujú príznaky a symptómy ochorenia, demografia, odporučenia vhodných zobrazovacích metód, charakteristické diagnostické nálezy, ďalsie doporučené vyšetrenia, diferenciálne diagnózy a možnosti terapie. Kniha je veľmi prehľadná, má 480 strán a obsahuje množstvo kvalitných čiernobielych diagnostických zobrazení. Je určená najmä rádiológom, špeciálne tým, ktorí sa zaoberajú nervovým a muskuloskeletárnym systémom.