Gynekologie

Radovan Pilka a kol.
Maxdorf, 2022
Signatúra: U 12624

GynekologieS ohľadom na úspešnosť prvého vydania modernej učebnice gynekológie sa autori aj v druhom, aktualizovanom a rozšírenom vydaní snažili držať pôvodne zvoleného konceptu s cieľom vytvorenia kompaktnej učebnice odboru, ktorá nemá za cieľ zachytiť všetky detaily a nuansy, ale jej základným motívom je pokryť všetky zásadné oblasti gynekológie, snažiť sa ich podať prehľadne a zrozumiteľne s maximálnym využitím a zdôraznením grafickej stránky či už v podobe fotografií, grafov, nákresov alebo tabuliek.

Obsah knihy je rozdelený do 27 kapitol, ktoré pokrývajú základné nosné gynekologické témy. Rozsah učebnice je pomerne veľký a zahŕňa aktuálne poznatky z jednotlivých oblastí fyziológie a patofyziológie týkajúce sa odboru gynekológie, súčasný pohľad na celú gynekológiu i gynekologickú operatívu rozšírenú o robotické výkony. Nechýba ani kapitola o krízovej komunikácii. Druhé vydanie učebnice je doplnené o dve nové kapitoly týkajúce sa tematiky chirurgickej liečby ochorení prsníkov a problematiky potratu v prvom trimestri.

Publikácia je určená pre pregraduálnu, ale najmä pre postgraduálnu výučbu a ďalšie štúdium gynekológov v každodennej praxi.