Gynekologické minimum pro praxi

Pavel Čepický
Grada, 2021
Signatúra: U 12446

Gynekologické minimum pro praxiPublikácia prináša prehľad gynekológie vhodný pre medikov so záujmom o tento odbor, pre lekárov iných odborov i pre začínajúcich gynekológov, eventuálne ako repetitórium pri príprave na atestáciu.

Text knihy postupuje od anatómie ženského pohlavného ústrojenstva cez jeho fyziológiu (sexuológia a endokrinológia všetkých fáz života ženy) k prejavom, diagnostike a terapii patologických zmien (hormonálne poruchy, zápaly, nádory, descensus rodidiel, inkontinencia). Pozornosť venuje problematike plánovaného rodičovstva (antikoncepcia, neplodnosť), dôraz kladie na problémy, s ktorými sa gynekológ stretáva vo svojej ambulancii v praxi, a na otázky, s ktorými ho môžu pacientky konfrontovať. Zvláštne kapitoly sú venované patológii včasnej gravidity a diferenciálnej diagnostike panvových bolestí.

Publikácia je písaná stručne, obsahuje zásadné nevyhnutné informácie, text obsahuje aj pasáže, kde autor uvádza tipy, triky a odporúčania z praxe.