Gastroenterology: a colour handbook

Boulton, R… [et al.]
2. vydanie, 2011
Signatúra: K 54812

Nové zobrazovacie technológie, jemnejšie rozlišovanie v endoskopii, vývin nových terapeutických možností a pokračujúci nárast vedeckých poznatkov prispievajú k neustálemu rozvoju gastroenterológie. Praktickí lekári zaoberajúci sa gastroenterologickými ochoreniami musia tieto poznatky asimilovať a používať ich vo svojej každodennej praxi. Zámerom autorov tejto publikácie je, aby slúžila ako solídny úvod do gastroenterológie. Kniha je rozdelená do desiatich kapitol. Prvá sa zaoberá gastroenterologickými problémami všeobecne, ďalšie sa postupne venujú ochoreniam jednotlivých častí tráviacej sústavy – úst a hltana, pažeráka, žalúdka a dvanástnika, jejuna, ilea, pankreasu, žlčového systému a hrubého čreva. Témou posledných dvoch kapitol je gastrointestinálne krvácanie a iné patologické podmienky, ako napríklad ascites, zápcha, inkontinencia stolice a akútna peritonitída. Každá kapitola začína niekoľkými zvýraznenými vetami vyjadrujúcimi najdôležitejšie informácie týkajúce sa jej obsahu, pokračuje krátkou a výstižnou charakteristikou anatómie a histológie príslušnej časti tráviacej sústavy, najpoužívanejšími diagnostickými metódami, a postupne rôznymi ochoreniami jednotlivých častí tráviaceho systému. Kapitoly sú doplnené čiernobielymi a farebnými diagnostickými nálezmi. Kniha má 247 strán a je určená najmä mladým stážistom po ukončení štúdia medicíny a postgraduálnym študentom ako úvod do odboru gastroenterológia.