Essential stem cell methods

Edited by R. Lanza, I. Klimanskaya
1.vydanie, 2009
Signatúra: K 54821

Kmeňové bunky sa tešia veľkému záujmu vedcov aj klinických lekárov vďaka svojej schopnosti diferencovať sa na bunky rôznych tkanív. Okrem toho, že sú nádejným zdrojom buniek pre regeneračnú medicínu a objavovanie nových liekov slúžia tiež ako excelentný model vývoja stavovcov. Kultivácia kmeňových buniek v kultúrach a ich diferenciácia podľa požiadaviek vyžaduje špeciálne skúsenosti a znalosti, vedomosti o základných technikách kultivácie buniek nie sú dostačujúce. Táto kniha ponúka množstvo najnovších poznatkov z oblasti diferenciácie kmeňových buniek a uchovávania derivátov všetkých troch zárodočných línií – buniek neurálnej línie, kardiomyocytov, hemopoetických, spermatogoniálnych aj inzulín-produkujúcich buniek. Každá kapitola je písaná vo forme krátkeho prehľadu príslušnej tematiky, po ktorom nasledujú zrozumiteľné protokoly, ktoré umožnia praktické prevedenie týchto techník v laboratóriu aj menej skúseným výskumníkom. Tieto techniky zahŕňajú profiláciu génovej expresie, RNA interferenciu a doručovanie génov, embryokultúry na odvodenie základných ľudských kmeňových buniek, charakterizáciu a purifikáciu kmeňových buniek a tkanivové inžinierstvo používajúce deriváty kmeňových buniek. Publikácia má 608 strán a je určená najmä výskumným pracovníkom pracujúcim s kmeňovými bunkami.