Dětská přednemocniční a urgentní péče

V. Mixa, P. Heinige, V. Vobruba a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60435

Dětská přednemocniční a urgentní péčeŠiroký autorský kolektív zostavený z lekárov, prevažne detských špecialistov pracujúcich v záchrannej službe, urgentných príjmoch a jednotkách intenzívnej starostlivosti veľkých nemocníc pripravil prehľadnú knihu určenú pre lekárskych i nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci môžu stretnúť s dieťaťom v ťažkom stave a ktorá im poskytne orientáciu v starostlivosti o detského pacienta.

Druhé, doplnené a rozšírené vydanie je opäť koncipované ako monografia pozostávajúca zo všeobecnej časti, v ktorej sú zhromaždené základné teoretické poznatky z detskej fyziológie a farmakológie a základné princípy záchrannej služby.
Špeciálna časť zahŕňa urgentné stavy a situácie predovšetkým z oblasti detskej chirurgie, traumatológie a vnútorného lekárstva. Sú tu popísané stavy vznikajúce následkom dopravných nehôd, pádov z výšky, topenia sa, popálenia, ale napríklad tiež po útokoch zvieraťa či intoxikáciách.
Samostatná kapitola týkajúca sa problematiky kardiopulmonálnej resuscitácie je spísaná podľa najnovších guidelines Európskej resuscitačnej rady.

Oproti prvému vydaniu je väčšina kapitol doplnená, či aktualizovaná podľa najnovších vedeckých poznatkov a skúseností. Kniha je doplnená množstvom farebných ilustrácií, fotografií, prehľadov, tabuliek a schém.

Cieľovou skupinou čitateľov sú praktickí aj klinickí pediatri, záchranári, pracovníci urgentných príjmov, anestéziológovia a študenti lekárskych i nelekárskych zdravotníckych škôl.