Dětská pneumologie

P. Pohunek, J. Tuková, P. Koťátko a kolektív
Grada, 2023
Signatúra: K 60858

Dětská pneumologieKniha je novým, kompletne aktualizovaným 2. vydaním so zameraním na klinickú prax, jedinečná svojim rozsahom a hĺbkou spracovania tejto témy.

Prvá časť sa venuje všeobecným kapitolám ako je napr. funkčná anatómia, fyzikálne vyšetrenia, diferenciálna diagnostika. Obsahuje tabuľky venované laboratórnej diagnostike infekčných chorôb a ich liečbe s prehľadom aktuálne odporúčaných liečiv s ich dávkovaním. Väčšia časť všeobecnej kapitoly je venovaná aj funkčnému vyšetreniu pľúc a endoskopickým výkonom spolu s názornou obrazovou dokumentáciou.

Špeciálna časť je zameraná na vybrané infekčné a chronické respiračné ochorenia, respiračné prejavy vybraných mimopľúcnych ochorení, vrodené vývojové vady, starostlivosť o pacienta s tracheostómiou, rehabilitáciu a kúpeľnú starostlivosť.

Sú pridané aj úplne nové kapitoly, ako nádorové ochorenia v detskej pneumológií a pľúcne prejavy iných onkologických ochorení, neinvazívna pľúcna ventilácia, respiračná problematika imunodeficientných stavov, ochorenie covid-19 u detí, paliatívna starostlivosť.

Publikácia je určená pre postgraduálne štúdium, zaujme pediatrov, praktických lekárov pre deti a dorast, pneumológov a alergológov.