Dětská neurochirurgie

David Krahulík, Eva Brichtová a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60146

Dětská neurochirurgieDetská neurochirurgia zažíva v posledných rokoch výrazný rozvoj ako v diagnostike, tak aj v operačnej liečbe. Celý rad postupov je inovovaný, minimalizovaný alebo vykonávaný za pomoci endoskopických metód. Publikácia svojím obsahom pokrýva celé spektrum detskej neurochirurgie, je prvým komplexným monografickým spracovaním danej témy v českom písomníctve.

Kniha je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť, jednotlivé kapitoly spracovali poprední českí lekári venujúci sa tejto problematike.
Všeobecná časť zahŕňa najdôležitejšie anatomické poznatky, venuje sa detskému neurologickému vyšetreniu a zobrazovacím metódam v detskom veku. Táto časť obsahuje tiež kapitolu zameranú na špecifiká detskej anestéziológie a starostlivosť na detských jednotkách intenzívnej starostlivosti. Posledná kapitola všeobecnej časti popisuje špecifické postupy používané v detskej neurochirurgii.
Špeciálna časť monografie je členená do 13-tich kapitol, ktoré čitateľom predkladajú súčasné poznatky v diagnostike a liečbe ochorení CNS v detskom veku. K najčastejším ochoreniam v detskom veku patria úrazy hlavy, hydrocefalus, vrodené vývojové chyby a nádorové ochorenia, ktorým sú venované príslušné kapitoly.

Kniha má bohatú obrazovú dokumentáciu a je určená nielen neurochirurgom na prípravu na atestáciu, ale najmä pediatrom, detským neurológom a ďalším zdravotníkom spolupracujúcich odborov.