Atlas elektroencefalografie dospělých 1. - 2.

Zdeněk Vojtěch a kolektiv
TRITON, 2021
Signatúra: K 60294 K 60295

Atlas elektroencefalografie dospělých 1. - 2.Druhé vydania 1.a 2. dielu štvorzväzkovej série Atlasu elektroencefalografie dospělých sú určené lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí s klinickou elektroencefalografiou (EEG) prichádzajú do styku, teda najmä epileptológom, neurológom, psychiatrom, psychológom a odborníkom, ktorí sa zaoberajú výskumom v neurovedách. Užitočnou pomôckou sa môžu stať aj pre tých čitateľov, ktorí túžia do tajov tejto už pomerne starej, ale dynamicky sa rozvíjajúcej vyšetrovacej metódy preniknúť, teda začínajúcim elektroencefalografistom a študentom medicíny.

V prvom diele sa autori venujú artefaktom a normálnym EEG vzorcom v spánku a bdelosti. Témami prvého dielu sú Deskriptory EEG vzorcov, Základné lokalizačné pravidlá, Artefakty, Normálne nálezy v spánku a bdelosti a Základy rutinného počítačového spracovania EEG.

Druhý diel pojednáva o nešpecifických a epileptomorfných abnormitách a venuje sa EEG vzorcom u pacientov s poruchami vedomia. Kapitoly druhého dielu sa venujú Poňatiu abnormity v EEG, Nešpecifickým abnormitám, Epileptiformným vzorcom, EEG pri poruchách vedomia a Klinickému využitiu kvantitatívnej EEG.