Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

Václava Adámková a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60433

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaciInfekčné komplikácie v tehotenstve sú bežné a mnoho lekárov sa obáva možného poškodenia plodu v rámci antiinfekčnej terapie. Narastajúca rezistencia baktérií na antibiotiká so sebou prináša mnohé úskalia, predovšetkým pri voľbe iniciálneho antibiotika. Zároveň počas tehotenstva dochádza k farmakokinetickým a farmakodynamickým zmenám, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní antibiotík.

Monografia sa venuje problematike antibiotík a infekčných komplikácií v tehotenstve a laktácii kompletne, pritom ale stručne a prehľadne, a prináša jasné klinické posolstvo. Nekladie si za cieľ dopodrobna popísať všetky klinické situácie a príslušnú antibiotickú terapiu, ale prináša základné princípy antibiotickej liečby u najčastejších infekcií či infekčných komplikácií, s ktorými sa ošetrujúci lekár môže stretnúť. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadne univerzálne antibiotikum, ktoré by fungovalo vždy a všade, je v knihe venovaná jedna kapitola i problematike biomarkerov, ktoré nielenže pomáhajú verifikovať prebiehajúcu infekciu, ale môžu a mali by byť i sprievodcom správne vedenej antibiotickej liečby.
Samostatné kapitoly sú venované napríklad imunológii, mikrobiómu, otázkam močových, respiračných a sexuálne prenosných infekcií, sepse, mastitíde alebo očkovaniu v tehotenstve. Kniha je doplnená radom prehľadných tabuliek a schém.

Monografia je určená gynekológom, pôrodníkom, internistom, mikrobiológom, urológom a praktickým lekárom.