Ambulantní kardiologie v praxi

H. Skalická, M. Táborský a kol.
Grada, 2022
Signatúra: K 60735

Ambulantní kardiologie v praxiPublikácia predkladá lekárom, ktorí sa rozhodnú pracovať samostatne, súhrnné informácie ako odborne, personálne i technicky zaistiť správne vedenie kardiologickej ambulancie.

Jednotlivé kapitoly sú venované problematike riešenia urgentných stavov v prostredí ambulancie, neinvazívnym vyšetrovacím metódam, chronickým ochoreniam a ich dlhodobému sledovaniu, základnej farmakoterapii a kardiologickej liečbe. Predložené vybrané okruhy sa týkajú kardiologických ochorení najčastejšie riešených v ambulancii, ich terapie v súlade s novými odporúčaniami a zaistenie správnej koordinácie s postupmi špecializovaných kardiologických centier.

Súčasťou knihy sú špecifické postupy pri príprave pacientov na chirurgické výkony, vedenie pohybovej kardiorehabilitácie alebo spracovanie podkladov pre posudkové účely. Nechýbajú ani nevyhnutné základy právneho a ekonomického charakteru, etické aspekty ambulantnej starostlivosti v kardiológii a technické vybavenie ordinácie.

Publikácia nekopíruje klasické učebnice kardiológie, jej cieľ je iný – má uľahčiť organizáciu špecializovanej ambulantnej praxe pri jej zavedení aj dlhodobom vedení. Predkladané informácie sú pritom nepochybne podložené odbornými znalosťami v kombinácii s mnohoročnými skúsenosťami vedenia špecializovanej ambulancie.

Kniha je určená nielen ambulantným kardiológom, internistom, ale aj ambulantným špecialistom a praktickým lekárom.