Výstup zo štatistického zisťovania činnosti lekárskych knižníc za rok 2011

Predkladáme Vám prvotný výstup zo štatistického zisťovania činnosti lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení v SR za rok 2011. Komplexný rozbor činnosti lekárskych knižníc bude dostupný v Štatistickom prehľade činnosti lekárskych knižníc v SR za rok 2011, ktorý je v štádiu spracovania.

» Prehľad činnosti lekárskych knižníc k 31.12.2011 (PDF, 281 kB)