Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016.
 
Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií.
 
Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity:
  1. Týždeň bez poplatkov (registračný poplatok, nový preukaz, upomienky)
  2. Ako rešeršovať (individuálne konzultácie)
Našu knižnicu navštívilo počas tohto týždňa 225 používateľov.
 
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 97 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 73 používateľov a 24 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 10 nových používateľov.