Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity:
  1. Týždeň bez poplatkov (registračný poplatok, nový preukaz, upomienky)
  2. Ako rešeršovať (individuálne konzultácie)
Našu knižnicu navštívilo počas tohto týždňa 308 používateľov.

Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 96 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 70 používateľov a 56 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 26 nových používateľov.

Individuálne konzultácie na tému Ako rešeršovať využili 3 používatelia.