Súpis edičnej a publikačnej činnosti za obdobie rokov 2001–2010

Súpis edičnej a publikačnej činnosti za obdobie rokov 2001–2010 spracovaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenskej lekárskej knižnice vychádza v nadväznosti na Súpis edičnej a publikačnej činnosti Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (1951 – 2001), ktorý bol vydaný v roku 2001 k 50 ročnému jubileu jej založenia.
V uplynulom období bolo v rámci edičnej činnosti Slovenskej lekárskej knižnice spracovaných a vydaných 64 periodických publikácií a 37 informačných materiálov a dokumentov.
Publikačná činnosť pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave za roky 2001–2010 predstavuje široký záber prierezu činnosti odborných oddelení Slovenskej lekárskej knižnice ako aj lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky. Dokumentuje aktivity Slovenskej lekárskej knižnice ako aj lekárskych knižníc v oblasti poskytovania komplexných knižnično – informačných služieb, popularizácie biomedicínskej literatúry formou výstav a informačných letákov, automatizácie a zavádzania informačných technológií, štatistického výkazníctva.

» Súpis edičnej a publikačnej činnosti za obdobie rokov 2001–2010 (PDF, 144 kB)