Štatistický prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2010

Slovenská lekárska knižnica vydala publikáciu Štatistický prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2010, ktorá je výstupom štatistického vykazovania lekárskych knižníc za rok 2010. V textovej a tabuľkovej časti hodnotí činnosť a výsledky lekárskych knižníc v SR ako aj Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave. Súčasťou prehľadu je aj porovnanie sledovaných ukazovateľov dosiahnutých v predchádzajúcom roku.

» Štatistický prehľad činnosti lekárskych knižníc v SR za rok 2010 (PDF, 1,1 MB)