Štatistické zisťovanie

Ďakujeme všetkým pracovníkom lekárskych knižníc zdravotníckych zariadení, ktorí v stanovenom termíne zaslali ročný výkaz o činnosti knižnice KULT (MK SR) 10-01. Slovenská lekárska knižnica ako koordinačné, metodické, vzdelávacie a štatistické pracovisko knižničného systému v rezorte zdravotníctva v súčasnej dobe realizuje spracovávanie výsledkov štatistického výkazníctva za rok 2011. Z počtu vykazovaných lekárskych knižníc je zatiaľ spracovaných 78 % ročných výkazov o činnosti knižníc (KULT (MK SR) 10-01). Pracovníkov lekárskych knižníc, ktorí ešte ročný výkaz o činnosti knižnice nezaslali upozorňujeme na termín ukončenia online spracovania štatistického výkazníctva - 9. marec 2012.