Slovenské lekárske periodiká

5. vydanie publikácie Slovenskej lekárskej knižnice Slovenské lekárske periodiká vyšlo v decembri 2011. Monografia podrobne informuje o lekárskych periodikách vydávaných na Slovensku. V publikácii sú uvedené aj časopisy vydávané v Českej republike ako spoločné tituly českých a slovenských lekárskych spoločností. Publikácia tiež zahŕňa časopisy z príbuzných vedných odborov a populárno-náučné zdravotnícke časopisy. Jej súčasťou je okrem abecedného aj tematický register a register sekundárnych informačných zdrojov.

» Slovenské lekárske periodiká (PDF, 818 kB)