Slovenská lekárska knižnica získala ocenenie za webové sídlo

Slovenská lekárska knižnica (SlLK), ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií, získala 2. miesto v prestížnej súťaži o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib za rok 2011 v kategórii Odborné knižnice.
 
Súťaž vyhlasuje už od roku 2004 Spolok slovenských knihovníkov, najstaršie profesijné knihovnícke združenie na Slovensku. Slovenská lekárska knižnica získala ocenenie na základe vyhodnotenia celoslovenskej odbornej poroty, ktorá webové sídla jednotlivých nominovaných knižníc hodnotila za obsah a funkčnosť stránky, vyhľadávanie na stránke, originálnosť a inovatívnosť, grafickú úpravu ako aj úroveň dodržiavania webových štandardov.
 
Súčasný web Slovenskej lekárskej knižnice nahradil pôvodný v roku 2011. Pri tvorbe nového sídla bol najväčší dôraz okrem rozšírenia funkcionalít kladený na prehľadnosť obsahu a maximálny užívateľský komfort používateľov. Nové sídlo knižnice okrem takých samozrejmostí, akými sú základné informácie o knižnici, či prehľad poskytovaných služieb, ponúka registrovaným používateľom knižnice napríklad aj online prístup do knižničného katalógu. Vďaka nemu si používatelia knižnice môžu z pohodlia domova prezrieť, čo všetko knižnica ponúka, čo v nej nájdu, prípadne si môžu vybraný titul alebo dokument rovno aj objednať, či rezervovať. Okrem toho si môže používateľ cez knižničný katalóg objednať aj dodanie vybraného titulu alebo dokumentu kuriérom priamo domov. Uvedenú službu poskytuje SlLK prostredníctvom knižničného katalógu ako jediná na Slovensku. Ďalšou službou pre používateľov knižnice a webového sídla SlLK je tzv. vzdialený prístup, vďaka ktorému má ktokoľvek online k dispozícii obrovskú databázu odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta. Knihovníkom zasa web SlLK ponúka metodické materiály, bibliografické zoznamy, adresár lekárskych knižníc, či prezentácie z podujatí.
 
Teší nás, že celoslovenská odborná porota ocenila webové sídlo knižnice hneď v prvom roku jeho fungovania, čo pre nás znamená aj isté potvrdenie, že naše rozhodnutie a snaha priniesť používateľom webu SlLK viac služieb a komfortu boli správne.