Skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid

Wolters Kluwer Ovid je najdôveryhodnejší poskytovateľ online lekárskych a ošetrovateľských časopisov vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins (LWW). NEJM (New England Journal of Medicine) je uznávaný lekársky časopis. Recenzované články a interaktívny klinický obsah je určený lekárom, výskumníkom, pedagógom. 
Slovenská lekárska knižnica poskytne svojim používateľom v termíne od 2.10.2023 do 01.11.2023 skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid.
 
V rámci skúšobného prístupu LWW sú dostupné na platforme Ovid tieto kolekcie:
  • BIOCYC Pathway/Genome Databases
  • GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network)
  • JCO Digital Library
  • LWW High Impact Collection 2023
  • NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery
  • NEJM Evidence
  • New England Journal of Medicine
  • NEJM Journal Watch
Prístup k skúšobnému prístupu: https://ovidsp.ovid.com
login: natcen
password: welcome1