Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transactions A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019.
Prehľad dostupných časopisov:
 
Philosophical Transactions of the Royal Society series A
 
Philosophical Transactions of the Royal Society series B
 
Proceedings of the Royal Society series B
 
Proceedings of the Royal Society series A
 
Biology Letters
 
Journal of the Royal Society Interface
 
Interface Focus
 
Notes & Records
 
Open Biology
 
Royal Society Open Science
 
Vyhľadávanie vo všetkých časopisoch: https://royalsociety.org/journals/