Sage Journals

Slovenská lekárska knižnica Vám ponúka prístup do novej multiodborovej plnotextovej a bibliografickej databázy, ktorá obsahuje recenzované časopisy renomovaného vydavateľstva SAGE. Pokrýva oblasť medicíny, spoločenských vied, vied o živej prírode a technológii. Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup v online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“).