Pre všetkých lekárov na Slovensku

Databázy založené na dôkazoch stále poruke
 
Tlačová správa, 29. január 2013 – Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) prednedávnom rozšírila zoznam online prístupných databáz o dva nové zdroje DynaMed a BestPractice. Lekárom ponúka jednoduchý a rýchly prístup k najaktuálnejším a najspoľahlivejším odborným medicínskym informáciám založeným na dôkazoch využiteľným priamo pri kontakte s pacientom s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej lekárskej starostlivosti.
 
Databázy DynaMed a BestPractice slúžia najmä na podporu rozhodovania pre klinickú prax priamo pri jej výkone. Krok za krokom lekárovi pomáhajú pri stanovení správneho postupu vyšetrenia, pri diagnostikovaní a následne pri liečbe, prognózach a prevencii. V prehľadnej forme mu poskytujú aktuálne informácie zo skutočnej, rôznorodej a meniacej sa lekárskej praxe ako ďalší odborný poradca, ktorý je neustále poruke. Obe databázy čerpajú z množstva medicínskych zdrojov a sú pravidelne aktualizované.
 
Databázy sú prístupné online cez tzv. vzdialený prístup dostupný na web stránke Slovenskej lekárskej knižnice (www.sllk.sk). Lekári tak môžu k databázam pristupovať kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby museli chodiť do knižnice.
 
Počas testovacej prevádzky do konca júna 2013 je uvedená služba pre všetkých registrovaných používateľov SlLK bezplatná. Zároveň, tím SlLK priebežne vyhodnocuje využívanie databáz a rovnako aj názory používateľov na uvedenú službu. Na základe výsledkov zvážime ponechanie prístupu do niektorej z databáz. Výber jednej z databáz je tak najmä na lekároch, od ktorých bude závisieť aké rozhodnutie padne v závere testovania.
 
Svoje pripomienky a postrehy môžu používatelia zasielať na redakcia@nczisk.sk.

Slovenská lekárska knižnica ponúka aj možnosť prezentácie databáz DynaMed a BestPractice lekárom priamo v zdravotníckych zariadeniach.