Personálna zmena na odbore Slovenská lekárska knižnica

Po vzájomnej dohode došlo od 1.2.2023 k zmene na pozícii vedúcej odboru Slovenskej lekárskej knižnice. Mgr. Beatrix Gundelovú na tejto pozícii nahradila RNDr. Martina Sůrová.
Pani Gundelovej zo srdca ďakujeme za pokojný a rozvážny prístup k práci a predovšetkým za úprimnosť a kolegialitu, pre ktorú si vytvorila množstvo priateľských vzťahov v domovskej ale aj v širšej knihovníckej spoločnosti. Tešíme sa, že naďalej zostáva pracovať v našom kolektíve.
Pani Sůrovej prajeme, aby jej táto výzva prinášala možnosť kreatívnej realizácie, spokojnosť a úspech v dlhodobom horizonte.