Odborný poradca neustále poruke

Slovenská lekárska knižnica opäť prichádza s novou službou
 
Tlačová správa, 23. október 2012 – Slovenská lekárska knižnica (SlLK), ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), rozšírila zoznam online prístupných databáz o dva nové zdroje. Používateľom tak najnovšie ponúka jednoduchý a rýchly prístup k odborným medicínskym informáciám založeným na dôkazoch, ktoré lekári môžu využiť aj priamo v kontakte s pacientom. Vďaka novinke môžu mať okamžite zodpovedané otázky týkajúce sa diagnózy, či voľby liečebného postupu. A to všetko podopreté aktuálnymi poznatkami, najnovšími dôkazmi a názormi. Uvedená služba je pre všetkých používateľov SlLK bezplatná až do konca júna 2013.
 
Každý deň sú vo svete publikované nové dôležité výsledky lekárskych výskumov. Lekári a zdravotníci ich potrebujú v každodennej praxi pri určovaní správnej diagnózy, či správneho liečebného postupu. Udržať krok s novými poznatkami znamená pre zdravotníka 365 dní v roku čítať nespočetné množstvo odborných textov. V snahe pomôcť ponúka SlLK pre všetkých svojich používateľov bezplatný prístup do dvoch nových elektronických databáz, ktoré sú tvorené lekármi pre lekárov a vďaka ktorým majú napríklad lekári, či študenti medicíny unikátnu možnosť využiť odborné poznatky a skúsenosti svojich kolegov z ich klinickej praxe.
 
Databázy DynaMed a BestPractice slúžia najmä na podporu rozhodovania pre klinickú prax priamo pri jej výkone. Krok za krokom lekárovi môžu pomôcť pri stanovení správneho postupu vyšetrenia, diagnostikovaní a následne pri liečbe, prognózach a prevencii. V prehľadnej forme mu poskytujú aktuálne informácie zo skutočnej, rôznorodej a meniacej sa lekárskej praxe ako ďalší odborný poradca, ktorý je neustále poruke. Obe databázy čerpajú z množstva medicínskych zdrojov a sú pravidelne aktualizované.
 
Všetci používatelia SlLK môžu k databázam pristupovať priamo cez tzv. vzdialený prístup dostupný na web stránke knižnice (www.sllk.sk). Oba nové zdroje sú prístupné aj cez Online knižnicu na vzdelávacom portáli Slovenskej lekárskej komory, dokonca aj pre bratislavských lekárov, ktorí cez portál Slovenskej lekárskej komory nemohli pristupovať k doteraz zverejneným elektronickým databázam.
 
Počas testovacej prevádzky bude tím SlLK priebežne vyhodnocovať využívanie databáz a rovnako aj názory používateľov na uvedenú službu. Na základe výsledkov zvážime ponechanie prístupu do niektorej z databáz. Výber jednej z databáz je tak najmä na lekároch, od ktorých bude závisieť aké rozhodnutie padne v závere testovania.