OZ MEDLIB podporilo nákup knižných dokumentov

Občianske združenie MEDLIB podporilo z finančných prostriedkov získaných z darovanej 2 % dane v roku 2010 nákup novej biomedicínskej literatúry pre Slovenskú lekársku knižnicu v celkovej sume 1014,31 €. Po spracovaní budú nové knižné dokumenty prístupné pre používateľov a návštevníkov knižnice.