OVIDSP

Wolters Kluwer Ovid je najdôveryhodnejší poskytovateľ online lekárskych a ošetrovateľských časopisov vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins (LWW).
Platforma OvidSP poskytuje prístupy pre lekárov, študentov, profesorov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj celý zdravotnícky personál. Cez platformu OvidSP sú prístupné plné texty časopisov Neurology (od roku 1995-2020), Neurology: Clinical Practice (od roku 2011-2020), ako aj Open Access tituly vydavateľstva LWW spolu s titulmi predplácanými knižnicou v predchádzajúcich rokoch. Platforma OvidSP tiež umožňuje prístup do databázy Medline.
Slovenská lekárska knižnica ponúka registrovaným používateľom prístup k plným textom, dostupným nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice po prihlásení sa do online katalógu tu.