Nový knižničný poriadok SlLK

Ruší sa knižničný poriadok Slovenskej lekárskej knižnice zo dňa 1.1.2016. Nahrádza ho nový knižničný poriadok s platnosťou od 1.4.2019.
 
» Knižničný poriadok SlLK (PDF, 487 kB)