Nová služba používateľom - vzdialený prístup do EIZ

Dňa 1. júna 2012 sprístupňuje Slovenská lekárska knižnica s finančnou podporou Slovenskej lekárskej komory svojim registrovaným používateľom novú službu – vzdialený prístup do plnotextových licencovaných elektronických informačných zdrojov (EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley). Nová služba pod názvom Vzdialený prístup EIZ bude dostupná na webovej stránke knižnice a vzdelávacom portáli Slovenskej lekárskej komory i-med. Registrovaní používatelia knižnice a portálu i-med budú môcť využívať vzdialený prístup do plnotextových databáz z pohodlia svojho domova alebo zamestnania.

S podporou Slovenskej lekárskej komory sa nám a technickému tímu podarilo integrovať EIZ do prostredia online katalógu knižnice a sprístupniť ich automaticky po prihlásení používateľa ako z portálu i-med, tak i z webovej stránky knižnice. Podmienkou úspešného prihlásenia je platná registrácia v Slovenskej lekárskej knižnici. Registrovaní používatelia vzdelávacieho portálu i-med sa môžu priamo z jeho prostredia bezplatne zaregistrovať alebo aj obnoviť platnosť registrácie v Slovenskej lekárskej knižnici. Registrácia k vzdialenému prístupu do EIZ nadobúda účinnosť odo dňa zaregistrovania a bude platná do 31. 5. 2018, bez nutnosti jej obnovovania.

Doplnkovou službou pre registrovaných členov Slovenskej lekárskej komory je bezplatné využívanie rešeršných služieb knižnice do 31. 5. 2013.

Veríme, že nová služba vzdialeného prístupu osloví lekárov z celého Slovenska a poskytne im komfortný prístup k najnovším odborným a kvalitným informáciám zo všetkých odborov ich pôsobenia a záujmu. Dúfame, že najnovšie medicínske poznatky z celého sveta obohatia portfólio informácií našich lekárov a budú využité a zhodnotené v praxi alebo na akademickej pôde.