Karger E-Journal Collection

Karger E-Journal Collection je ďalšia nová predplatená kolekcia elektronických lekárskych časopisov vydavateľstva Karger. Tematicky e-časopisy pokrývajú veľkú oblasť lekárskych špecializácií, ako napr. alergológia, dermatológia, endokrinológia, gastroenterológia, geriatria, imunológia, genetika, neurológia, onkológia, psychiatria a psychológia a ďalšie.
Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup v online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“).