Databáza ClinicalKey

Slovenská lekárska knižnica ako jediná knižnica na Slovensku poskytuje svojim používateľom od roku 2016 novú multimediálnu plnotextovú databázu ClinicalKey z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá ponúka najviac komplexných odpovedí ako aj najaktuálnejšie kolekcie dôveryhodného obsahu s množstvom multimédií naprieč všetkými lekárskymi špecializáciami a odbormi s dôrazom na klinické štúdie, postupy procedúr, klinickú farmakológiu a vzdelávanie pacientov.
 
Obsahom databázy ClinicalKey sú:
 • Knihy - viac ako 1 100 lekárskych a chirurgických príručiek z vydavateľstva Elsevier
 • Časopisy - viac ako 600 lekárskych a chirurgických časopisov z vydavateľstva Elsevier
 • Postupy procedúr - všetky postupy a súvisiace procesné videá rôznych špecializácií
 • Prvé konzultácie - viac ako 850 Point-of-care klinických monografií
 • Monografie o liekoch - viac ako 2 900 monografií klinickej farmakológie liekov z Gold Standard
 • Vzdelávanie pacientov - viac ako 15 000 upravených vzdelávacích letákov pre pacientov
 • Klinické štúdie - všetky klinické štúdie z databázy ClinicalTrials.gov
 • PRAX - viac ako 4 500 praktických pokynov
 • MEDLINE - plne indexovaný MEDLINE
 • Multimédia- cez 17 000 lekárskych a chirurgických videí a viac ako 2,2 milióna snímok
 • CME sponzorovaná Cleveland Clinic Center for Continuing Education

Databáza ClinicalKey je aktualizovaná každý deň, aby sa používateľom zabezpečil prístup do najnovšieho a najdôveryhodnejšieho obsahu.