Bezplatný skúšobný prístup k databáze OvidMD

V spolupráci so spoločnosťou Ovid Technologies, Inc. Vám ponúkame bezplatný skúšobný prístup k databáze OvidMD, ktorý je umožnený do konca apríla 2012. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchý formulár na adrese: http://www.ovid.com/site/rotm/index.jsp. Po vyplnení formulára Vám systém obratom zašle prihlasovacie údaje.
 
Databáza OvidMD umožňuje lekárom jednoducho vyhľadávať a rýchlo získať relevantné a komplexné odpovede na otázky, ktoré riešia vo svojej každodennej praxi. Kladie dôraz na medicínu založenú na dôkazoch. Je to prvý nástroj určený priamo koncovým používateľom (lekárom) a vznikol aj na základe testovaní samotnými lekármi.
Systém umožňuje uchovávať rešeršnú stratégiu a nastaviť si zasielanie alertov. Možné je tiež použiť linkovanie na externé úplné texty.
 
Základná verzia OvidMD poskytuje informácie z týchto zdrojov:
 • 11 najžiadanejších titulov LWW Current Opinion
 • Ov
 • id MEDLINE
 • Evidence-Ba
 • sed Guidelines, ktoré spracovali lekári
 • lekárske kalkulátory (Medical Calculators)
 • informácie o liekoch (A to Z Drug Facts)
 • informácie pre pacientov zo zdrojov UpToDate a RelayHealth
 • Nati
 • onal Guidelines Clearinghouse
 • prehľadávanie obsahu UpToDate a prepojenie do tohto zdroja