Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc


Slovenská lekárska knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadala v dňoch 26. – 31. marca 2012 nasledovné podujatia a aktivity:


   
 1. Úvodným podujatím Slovenskej lekárskej knižnice (SlLK) v Týždni slovenských knižníc bol informačný seminár Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO. Konal sa 26. 3. 2012 o 13.00 hod a prednášateľom bol Mgr. Pavel Synek z EBSCO Publishing. Seminára sa zúčastnilo 26 návštevníkov.
 2.  
 3. Skúšobný prístup k testovacím kolekciám eBooks on EBSCOhost. V spolupráci s EBSCO Publishing sme pripravili pre používateľov SlLK skúšobný prístup k modelovým testovacím kolekciám Academic a Biomedical EBSCO eBooks aj s možnosťou ich stiahnutia. Prístup je časovo obmedzený do 5.5.2012 a dostupný v samostatnom profile ebooks on EBSCOhost.
 4.  
 5. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne Svetový deň tuberkulózy dňa 24. 3. 2012 pri príležitosti objavenia bacila tuberkulózy významným lekárom Róbertom Kochom v roku 1882. Tento významný deň sme si pripomenuli odbornou prednáškou prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. na tému Tuberkulóza včera, dnes a zajtra. Prednáška bola zameraná na objasnenie príčiny vzniku ochorenia, jeho vývoja a vzostupe chorobnosti u nás ako i v európskom a svetovom meradle. Prof MUDr. Krištúfek sa zameral predovšetkým na metódy prevencie tuberkulózy, patogenézu tuberkulóznej infekcie pľúcnej i mimopľúcnej i na význam a účinnosť očkovania proti TBC v minulosti a dnes. Podujatie sa konalo 27.3.2012 o 13. 00 hod a navštívilo ho 27 účastníkov.
 6.  
 7. Tematická výstavka kníh z fondu SlLK k Svetovému dňu TBC. Vystavených bolo 25 kníh zameraných na tuberkulózu a respiračné ochorenia. Výstavku navštívilo viac ako 200 používateľov SlLK.
 8.  
 9. Týždeň bez poplatkov (registračné poplatky, preukaz, upomienky I. – IV). V rámci Týždňa slovenských knižníc sa do knižnice zapísalo 35 nových používateľov, 45 používateľov sa preregistrovalo a 34 využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky. V priebehu týždňa navštívilo študovňu a požičovňu celkom 287 používateľov, na odborných podujatiach sa zúčastnilo 53 účastníkov.
 10.  
 11. Bazár kníh – ponuka darovaných kníh z medicíny. Používatelia SlLK si vybrali z ponúknutej literatúry 250 odborných kníh.
 12.  
Týždeň slovenských knižníc v SlLK v číslach:
   
 • počet podujatí : 6
 •  
 • počet návštevníkov: 287
 •  
 • počet novo registrovaných
 • čitateľov/používateľov: 35 nových a 45 preregistrovaných
 • najzaujímavejšie podujatie: prednáška Tuberkulóza včera, dnes a zajtra
  informačný seminár : Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO
 •