Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Podujatia:
  1. Týždeň bez poplatkov (registračný poplatok, nový preukaz, upomienky)
  2. Ako rešeršovať (individuálne konzultácie)

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.

Svojim používateľom sme ponúkli tohto roku individuálne konzultácie na tému „Ako rešeršovať“, avšak ponuku nevyužil žiaden používateľ.

Registrácia zdarma - noví používatelia 31
Obnovenie ročnej registrácie zdarma 62
Návrat dokumentov s odpustením sankčných poplatkov 78 (spolu)
- 1. upomienka 44
- 2. upomienka 11
- 3. upomienka 23