Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie :

 1. Týždeň bez poplatkov:
  • registrácia nového používateľa,
  • obnovenie ročného členstva,
  • za všetky upomienky pri vrátení literatúry.
 2. Nakoľko predpokladáme Váš zvýšený záujem o tieto výhody, doporučujeme Vám vyplnenie predregistračného formulára v pohodlí Vášho domova.

 3. Individuálne konzultácie – Ako rešeršovať?
  • vyhľadávanie v databázach
  • stratégia rešeršovania v katalógu knižnice
  • stratégia rešeršovania v zahraničných plnotextových databázach.
Konzultácie je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s Ing. Fialkovou. Tel. 02/572 69 501
 
Na Vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice