Rešeršné služby

Telefonické informácie: 02/ 57 269 823 (požičovňa)
Pracovník rešeršných služieb: Ing. Irina Fialková, 02/ 57 269 823

Slovenská lekárska knižnica zabezpečuje prístup ku klasickým a elektronickým bibliografickým a plnotextovým informačným zdrojom s možnosťou samostatného rešeršovania, vyhľadávania informácií, faktov.

Na požiadanie vypracujú odborní rešeršní pracovníci registrovaným používateľom profesionálne odborné tematické a citačné rešerše z licencovaných a voľne prístupných domácich a zahraničných databáz formou bibliografického súpisu relevantnej literatúry. Profesionálne rešeršné služby sú spoplatnené.

Vzdialení používatelia, žiadatelia o rešerš z celej SR, uhrádzajú poplatky spojené s vypracovaním a odoslaním rešerše podľa Spôsobu úhrady rešeršných služieb.

Forma objednávky rešerše:osobne, telefonicky, e-mailom, elektronickou žiadankou, poštou.

Výstup rešerše:
  • tlačený, (v mieste knižnice sa výstup rešerše poštou neposiela)
  • elektronický na CD, DVD, USB, e-mailom (ako priložený súbor)

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019