Katalógy a databázy

Online katalóg
 
Nájdete v ňom spracovanú veľkú časť nášho fondu od roku 1985 a výberovo aj staršiu literatúru. Umožňuje vám objednávať, rezervovať, sledovať svoje výpožičky, spravovať svoje konto a využívať ďalšie elektronické služby knižnice. Súčasťou online katalógu sú špecializované medicínske národné databázy :


Lístkové katalógy
 
V prípade neúspešného hľadania v online katalógu vyhľadávajte v klasických lístkových katalógoch, v ktorých sú zaevidované všetky dokumenty získané do fondu knižnice od jej založenia až po súčasnosť.
 
Databázy
 
Najnovšie odborné informácie a aktuálne správy vyhľadávajte v predplatených elektronických licencovaných informačných zdrojoch. Ide o spoľahlivé zdroje, ktoré sú spravované najprestížnejšími svetovými vydavateľstvami. Nájdete tu tiež odkazy na voľne prístupné online zdroje, časovo obmedzené skúšobné prístupy a databázy Svetovej zdravotníckej organizácie.