Aktuality

07.06.2019

Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Bio

Pozrite si do 31.12.2019 voľne dostupnú učebnicu. Je zameraná na interaktívnu výučbu základov biológie. JoVE Core predstavuje vedecké koncepty prostredníctvom vyše 400 animovaných videí a textových popisov vytvorených odborníkmi. Vizualizácia cez videá umožňuje študentom rýchlo pochopiť zložité vedecké myšlienky a modely. Zastúpené sú procesy v bunkách, genetika, ľudská biológia, ekológia a evolúcia. Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením. Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine. Viac >>
31.05.2019

Skúšobný prístup – Stránky vydavateľstva Wolters Kluwer s tematikou opoidovej epidémie

Skúšobný prístup je do 31. októbra. Články pomôžu zdravotníkom lepšie porozumieť problémom závislosti na opoidoch a riešiť ich. Nájdete tu odkazy na odborné články o súčasnom výskume z pohľadu psychiatrie, paliatívnej starostlivosti, zneužívania návykových látok, odkazy na relevantné topics do databázy UpToDate, odkazy na protokoly z Centers for Disease Control (CDC), zoznam odbornej literatúry/štúdijných textov a iné. Prístup po úroveň abstraktu. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup - Nobelova cena za lekárstvo a fyziológiu 2018

Skúšobný prístup je do 30. apríla 2019. Prečítajte si články, ktorých spoluautormi sú nositelia nobelovej ceny za rok 2018 – James P. Allison a Tasuku Honjo. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019. The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transations A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Viac >>
25.03.2019

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 20. ročník sa konal v dňoch 4.3.-10.3.2019.
Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehali obľúbené akcie, v rámci ktorých bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez platenia sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu pre všetkých nových záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 20 nových čitateľov.

Knižné novinky

13.08.2019

Imunologie a imunoterapie nádorů

Odborná monografia obsahuje kapitoly zaoberajúce sa problematikou nádorovej imunológie a imunoterapie na všeobecnej úrovni a kapitoly prinášajúce súhrn poznatkov o klinickom využití imunoterapie, jej výsledkoch a obmedzeniach v protinádorovej liečbe. Monografia je spoločným dielom odborníkov z oblasti onkológie, imunológie a patológie.
Signatúra: K 59354
01.08.2019

Dětská pneumologie

Predkladaná publikácia prináša prehľad základnej detskej pneumologickej problematiky so zameraním hlavne na klinickú prax. Nekladie si ambície byť podrobnou vedeckou monografiou, ale predovšetkým má zoznámiť záujemcov z radov lekárov primárnej starostlivosti i špecialistov so súčasným pohľadom na najčastejšie problémy a respiračné patológie. Kniha podobného rozsahu v českej lekárskej literatúre doteraz nevyšla.
Signatúra: K 59368
24.07.2019

Antibiotika v klinické praxi

Monografia si kladie za cieľ sprevádzať čitateľa svetom antibiotík, teda látok s antibakteriálnym účinkom. Zameriava sa na racionálne a bezpečné používanie antibiotík. Základným cieľom preberanej problematiky je zdôrazniť klinicky podstatné informácie, pretože nesprávne nakladanie s antibiotikami má mnoho závažných negatívnych dôsledkov.
Signatúra: K 59362
11.07.2019

Praktická diabetologie

V predkladanom šiestom revidovanom a aktualizovanom vydaní monografie je text obohatený o novinky z farmakologickej liečby hyperglykémie, o skúsenosti s novými technológiami či novými možnosťami v liečbe prejavov metabolického syndrómu. Samostatné kapitoly sú venované problematike spánkového apnoe, demencii, diabetickej kardiomyopatii, infekcii, transplantácii a ďalším okruhom starostlivosti o pacienta s diabetom.
Signatúra: K 59085