Aktuality

04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.
11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

20.01.2017

Vyhrajte boj s cukrovkou pomocí vitaminů a antioxidantů

Cukrovka je veľmi rozšírené civilizačné ochorenie. Podľa výskumov nestačí len zmeniť stravu, ale je potrebné organizmu dodať aj určité množstvo vitamínov a minerálov. Táto kniha Vám poradí, na ktoré doplnky stravy sa zamerať a aké množstvo je pre vás adekvátne. Ponúka tak skutočne ucelený prístup k prevencii a liečbe diabetu.
Signatúra: K 58147
12.01.2017

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Súčasná etapa rozvoja medicíny sa vyznačuje mimoriadne rýchlym nárastom nových informácií, ročne pribúdajú stovky nových pojmov. Zvýšený tlak nových poznatkov a nových slov tak orientuje celú odbornú zdravotnícku komunitu, zdravotné sestry nevynímajúc, k publikáciám slovníkového typu. Predkladaná publikácia reaguje na tento stav a jej cieľom je v jednej knihe priniesť komplexný prehľad pojmov súčasnej medicíny v adekvátne zrozumiteľnej forme.
Signatúra: K 58027
04.01.2017

Nehojace sa rany

Vysokoškolská učebnica Nehojace sa rany je komplexným spracovaním manažmentu rán. Texty učebnice nereflektujú nehojace sa rany len s ohľadom na ich telesné prejavy, ale aj s dopadom na psychické prežívanie a sociálne fungovanie pacienta a jeho rodiny. Učebnica sa využije pri pregraduálnom a postgraduálnom profesionálnom vzdelávaní sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, v klinickej praxi nemocníc, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ošetrovateľských domoch, hospicoch a i.
Signatúra: U 11618
20.12.2016

Základy dětského lékařství

Druhé vydanie učebnice Základy dětského lékařství predstavuje študijný materiál, v ktorom študent medicíny nájde všetky základné informácie o klinických aspektoch pediatrickej starostlivosti. Zameranie učebnice zostalo predovšetkým klinické, popisujúce etiológiu, patofyziológiu, symptomatológiu, diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb vyskytujúcich sa v detskej populácii. Niektoré kapitoly učebnice boli celkom prepracované a iné doplnené o nové informácie, aby zodpovedali „evidence based medicine“ – medicíne založenej na dôkazoch.
Signatúra: U 11745