Aktuality

16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
14.02.2017

Viete správne citovať ?

V našom online katalógu pribudla funkcia, ktorá vám to uľahčí! Modul „Citácie“ v online katalógu našej knižnice bol v minulom roku v skúšobnej prevádzke a od januára 2017 ho ponúkame všetkým našim používateľom. V súčasnosti je do neho zapojených 10 citačných noriem, ktoré sa vo svete najviac využívajú.
 
» Manuál k modulu Citácie (PDF, 358 kB)
04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Knižné novinky

16.06.2017

Praktická medicína

Na príprave predkladanej publikácie sa podieľali odborníci jednotlivých špecializácií, ako aj odborníci pre zdravotné a sociálne poisťovníctvo, verejné zdravotníctvo. Snahou autorov bolo pripraviť jednotlivé kapitoly tak, aby poskytovali prehľad aktuálnych vedomostí v jednotlivých medicínskych odboroch a naznačili úlohy všeobecného lekára v primárnej starostlivosti, jeho možnosti ako aj vzájomnú spoluprácu s jednotlivými špecialistami v ich odboroch.
Signatúra: K 58493
08.06.2017

Psychologie školní šikany

Autori si dali za cieľ poskytnúť prehľad poznatkov o šikane ako o komplikovanom jave, o výskumných metódach i konkrétnych problémových situáciách, ktoré sú pre ňu typické. Pri analýze problematiky šikany medzi deťmi a mládežou vychádzajú z najnovších teórií ľudskej agresie, vývinovej psychológie a psychológie detských skupín.
Signatúra: K 58275
05.06.2017

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Monografia prináša čitateľovi ucelený obraz o aktuálnych postupoch pri podávaní anestézie a poskytovaní intenzívnej starostlivosti po výkonoch v hrudnej chirurgii u detí a dospelých. Je určená pre skúsených lekárov, ktorí sa venujú anestéziológii a pooperačnej starostlivosti v hrudnej chirurgii, ale aj pre začínajúcich internistov, lekárov v intenzívnej medicíne a chirurgov.
Signatúra: K 58120
29.05.2017

Všeobecná onkológia

Predkladaná monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej prevencie a skríningu, patológie, diagnostických postupov, nádorových markerov a jednotlivých liečebných metód pri zhubných nádoroch, ako aj na psychologické a psychiatrické problémy u onkologických pacientov, možnosti rehabilitácie, výživy a spôsoby stravovania.
Signatúra: K 58495