Aktuality

23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
14.02.2017

Viete správne citovať ?

V našom online katalógu pribudla funkcia, ktorá vám to uľahčí! Modul „Citácie“ v online katalógu našej knižnice bol v minulom roku v skúšobnej prevádzke a od januára 2017 ho ponúkame všetkým našim používateľom. V súčasnosti je do neho zapojených 10 citačných noriem, ktoré sa vo svete najviac využívajú.
 
» Manuál k modulu Citácie (PDF, 358 kB)
04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.

Knižné novinky

25.04.2017

Vyšetrovacie metodiky v REHABILITÁCII

Štvrté prepracované vydanie učebnice Vyšetrovacie metódy v REHABILITÁCII sprevádza čitateľa po problematike, ktorou sa dopracuje k rehabilitačnému vyhodnoteniu stavu vyšetrovaného pacienta. Prezentovaná diagnostika je v knihe tematicky rozložená do štyroch základných celkov: vyšetrovanie v oblasti liečebnej rehabilitácie, vyšetrovanie v oblasti pracovnej rehabilitácie a vyšetrovanie v oblasti psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.
Signatúra: U 11780
13.04.2017

Gynekologická endokrinológia

Endokrinológia je jednou z oblastí medicíny s výrazným pokrokom v diagnostike a možnosti liečby. Rovnako aj jej časť – gynekologická endokrinológia zaznamenala významné úspechy, najmä v ovplyvnení fertility. Kolektív popredných odborníkov – endokrinológov a gynekológov si dal za cieľ zosumarizovať a reflektovať komplexnosť problematiky gynekologickej endokrinológie. Kniha bude prínosom pre endokrinológov, internistov, gynekológov ale aj pre študentov medicíny.
Signatúra: K 58394
31.03.2017

Právna sebaobrana lekára 2: Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi

V dnešnej dobe je pre lekára dôležité mať nielen medicínske znalosti, ale aj základný prehľad o častiach Trestného zákona, s ktorými môže byť počas svojej praxe konfrontovaný. Kniha pomôže lekárom minimalizovať alebo úplne zvrátiť dosahy zodpovednosti pre ich zariadenie, nájsť spôsoby ako argumentovať a brániť sa, predchádzať vzniku súdneho sporu a naučiť sa brániť svoju profesionálnu česť a meno.
Signatúra: K 58382
21.03.2017

Krční páteř: Zdroj potíží i nemocí

Sotvaktorá oblasť ľudského tela je tak citlivá a zraniteľná ako šija. Už i tie najmenšie poškodenia na tomto citlivom mieste môžu spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu mať chronický priebeh a podstatne ovplyvniť kvalitu života. Autorka predstavuje prostriedky, ktoré na odstránenie problémov ponúka klasická medicína, fyzioterapia, osteopatia, ale všíma si aj ďalšie možnosti liečby.
Signatúra: K 58335