Aktuality

14.02.2017

Viete správne citovať ?

V našom online katalógu pribudla funkcia, ktorá vám to uľahčí! Modul „Citácie“ v online katalógu našej knižnice bol v minulom roku v skúšobnej prevádzke a od januára 2017 ho ponúkame všetkým našim používateľom. V súčasnosti je do neho zapojených 10 citačných noriem, ktoré sa vo svete najviac využívajú.
 
» Manuál k modulu Citácie (PDF, 358 kB)
04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.
11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>

Knižné novinky

17.02.2017

Právna sebaobrana lekára 1: Lekár ako účastník trestného konania

Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, ktoré sú v našej spoločnosti viditeľné: škandalizácia lekárov v médiách, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov s poisťovňami kde je ako dôvod uvádzaná aj nespokojnosť zo strany pacientov. Kniha pomôže lekárom adekvátne reagovať v prípade ataku, zvoliť si správnu prevenciu pred právnymi spormi, minimalizovať dôsledky súdneho sporu a odhaliť nekompetentného advokáta.
Signatúra: K 58379
10.02.2017

Hormón blízkosti: Rola oxytocínu vo vzťahoch

Oxytocín je hormón, ktorý sa do krvného obehu uvoľňuje zo zadného laloku hypofýzy. Pôvodne bol spájaný hlavne s pôrodom a dojčením, a so vzťahom matky a dojčaťa, dnes vieme i to, že má vzťah k dotyku, blízkosti a výžive. Kniha Hormón blízkosti ponúka vzrušujúci fyziologický pohľad na témy intimity a vzťahov. Hormón blízkosti, oxytocín, nám poskytuje pocit pohody a pokoja, ale tiež vytvára a posilňuje vzťahy počas našich životov.
Signatúra: K 57949
31.01.2017

Oční lékařství

Oftalmológia predstavuje stále rozvíjajúci sa odbor. Zlepšila sa diagnostika, farmakoterapia a chirurgia ochorení, ktoré boli doposiaľ nevyliečiteľné. Kolektív autorov pod vedením profesora Kuchynku sa pokúsil v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní publikácie Oční lékařství zahrnúť celú problematiku očného lekárstva. Je určená pre oftalmológov, lekárov v príprave na atestačnú skúšku z očného lekárstva, ale prínosom môže byť aj pre lekárov iných oborov, ako pediatria, neurológia, ORL a ďalším.
Signatúra: K 58286
20.01.2017

Vyhrajte boj s cukrovkou pomocí vitaminů a antioxidantů

Cukrovka je veľmi rozšírené civilizačné ochorenie. Podľa výskumov nestačí len zmeniť stravu, ale je potrebné organizmu dodať aj určité množstvo vitamínov a minerálov. Táto kniha Vám poradí, na ktoré doplnky stravy sa zamerať a aké množstvo je pre vás adekvátne. Ponúka tak skutočne ucelený prístup k prevencii a liečbe diabetu.
Signatúra: K 58147