Aktuality

28.04.2014

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)
28.01.2014

Anketový prieskum

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK
06.12.2013

Výstava Lekárske vedy 2013/2014

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií a Akademické kníhkupectvo Malé centrum usporiadajú v dňoch 9.-13. decembra 2013 štrnásty ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry Lekárske vedy 2013/2014. Výstava sa uskutoční v novootvorenej prezentačnej miestnosti BOOKWORM’S NEST na Michalskej ulici 2 (oproti Univerzitnej knižnici, Pasáž Old City Hotel, 1. poschodie).
Na vystavené knihy, zakúpené alebo záväzne objednané počas výstavy, bude poskytnutá výstavná zľava.

» Pozvánka (PDF, 306 kB)
» Zoznam vystavovaných kníh (PDF, 601 kB)
14.08.2013

Poďakovanie za 2%

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2013 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 1 720,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Knižné novinky

20.10.2014

The Anesthesia Guide

Publikácia nemá v úmysle nahradiť obsiahle učebnice ani podrobné hrubé monografie a manuály, snaží sa skôr zhromaždiť informácie v inovatívnom prehľadnom formáte pre časovo vyťažených klinických lekárov, ktoré by im pomohli pri každodennom rýchlom rozhodovaní v praxi. Tvárou v tvár konkrétnemu pacientovi alebo prípadu môže byť totiž získavanie užitočných informácií použiteľných v operačnej sále z väčšiny zdrojov ťažké a časovo náročné. Táto kniha sa zameriava skôr na rýchle praktické metódy ako na teoretický prístup a ako bonus ponúka mnohé tipy, techniky a triky, ktoré čitatelia nenájdu v bežných ansteziológiách.
Signatúra: K 55982
10.10.2014

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

Kniha sa sústredí predovšetkým na skúsenosti a vedomosti o chirurgickej technike operácií štítnej žľazy, ale tiež na vedomosti z endokrinológie, otorinolaryngológie, imunológie a onkológie, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie chirurga pred operáciou, ale i v jej priebehu. Je tu zahrnutá tiež chirurgická liečba vrodených vývojových porúch štítnej žľazy v závislosti od príčiny ich vzniku, liečba akútnych i chronických zápalových ochorení štítnej žľazy, chirurgická liečba nádorových ochorení a metastáz nádorov štítnej žľazy . V predloženej práci tak čitatelia nájdu iste dostatočný rozbor možných chirurgických komplikácií liečby chorôb štítnej žľazy a ich riešenie. Zvláštna pozornosť je tu venovaná aj odporúčaniam pre domácu starostlivosť a nutričným opatreniam v pooperačnom období a v prípade vybraných pooperačných stavov.
Signatúra: K 56020
30.09.2014

Dermatovenerologie

Autori učebnice okrem toho, že zoznamujú čitateľov s novými poznatkami v dermatovenerológii, kladú dôraz na logiku diagnostiky kožných ochorení, na praktickosť, prehľadnosť, pochopiteľnosť a zrozumiteľnosť textu. Päťstostránková publikácia obsahuje vyše 400 farebných obrázkov, množstvo schém a tabuliek. Jednotlivé stránky publikácie sú doplnené o marginálie, ktoré sprehľadňujú zložitý text, umožňujú rýchlu orientáciu v texte a pre študentov sú tiež výbornou pomôckou pri opakovaní.
Signatúra: U 11129
16.09.2014

MRI and CT of the cardiovascular system

Cieľom autorov tejto publikácie bolo zosumarizovať najnovšie poznatky v oblasti aplikácie MR a CT pri diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. Tieto metódy dokážu presne zobraziť kardiovaskulárnu morfológiu, kvantifikovať fyziológiu a do istej miery aj charakterizovať tkanivo myokardu. Medzi autormi knihy nájdeme vedcov pracujúcich v základnom výskume, kardiológov a rádiológov z celého sveta. Publikácia poteší najmä kardiológov, ale aj všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa zaoberajú diagnostikou kardiovaskulárnych ochorení.
Signatúra: K 55986