Aktuality

17.09.2015

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2015 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 570,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.
23.04.2015

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Viac >>
20.03.2015

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice – EOS

Slovenská lekárska knižnica pripravila pre všetkých svojich používateľov novú elektronickú obsahovú službu s názvom EOS. Jej cieľom je sprístupniť a upozorniť čitateľov na články z 8 zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde v roku 2015. Viac >>
17.03.2015

Týždeň slovenských knižníc

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 23.3.-28.3. 2015 Vám Slovenská lekárska knižnica opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

29.09.2015

Artroplastika bedrového kĺbu

V súčasnosti predstavujú ochorenia pohybového aparátu celosvetovo najčastejšiu príčinu, prečo vyhľadávame lekára a súvisí to hlavne so starnutím populácie. Autor publikácie sa venuje stručnému historickému vývoju endoprotetiky, klasifikácii endoprotéz a prehľadne popisuje operačné prístupy v endoprotetike. Podáva prehľad možností využitia implantácií totálnych endoprotéz pri rôznych ochoreniach bedrového kĺbu. Na záver nevynechal ani pooperačné komplikácie, implantácie revíznych endoprotéz a následnú rehabilitáciu a dispenzarizáciu pacienta.
Signatúra: K 57119
17.09.2015

SOMATOPATOLOGIE: Nauka o nemocech těla

Kniha prináša základné informácie o poruchách a chorobách ľudského tela. Čitatelia v nej nájdu zásadné poznatky o mechanizmoch vzniku onemocnení, ich triedení a klasifikácii, ale tiež o členení lekárskych odborov alebo o celostnom pohľade na zdravie a chorobu. Kniha je primárne určená študentom psychológie, pedagogiky, sociológie, ošetrovateľstva a ďalších nemedicínskych odborov ako zdroj základných poznatkov o chorobách ľudského tela.
Signatúra: K 56817
08.09.2015

Angiológia 2 pre všeobecných lekárov

Po prvej knižnej publikácii Angiológia 1 pre všeobecných lekárov - Flebológia, ktorá sa zamerala na choroby vénového cievneho systému, prichádza pokračovanie Angiológia 2 pre všeobecných lekárov - Arteriológia, zameraná na diagnostiku a manažment končatinovocievnych artériových ischemických chorôb, s ktorými sa všeobecný praktický lekár môže stretnúť v ambulantnej praxi. Pri písaní publikácie autor zužitkoval svoje štyridsaťročné praktické, pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti.
Signatúra: K 57117
24.08.2015

Aktuality v gastroenterológii 2014

Autori v publikácii rozoberajú otázku spolupráce gastroenterológa a patológa pri diagnostike chronických gastritíd, polypy žalúdka z hľadiska diagnostiky, liečbu infekcie Helicobacter pylori, súčasný stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku, počet zistených a odstránených adenómov počas kolonoskopie. Nájdete tu aj nové preparáty v biologickej liečbe nešpecifických črevných zápalov, problematiku karcinómu pankreasu a záver knihy je venovaný problematike výživy nielen u onkologického pacienta.
Signatúra: K 57124