Aktuality

25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)
28.01.2014

Anketový prieskum

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK
06.12.2013

Výstava Lekárske vedy 2013/2014

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií a Akademické kníhkupectvo Malé centrum usporiadajú v dňoch 9.-13. decembra 2013 štrnásty ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry Lekárske vedy 2013/2014. Výstava sa uskutoční v novootvorenej prezentačnej miestnosti BOOKWORM’S NEST na Michalskej ulici 2 (oproti Univerzitnej knižnici, Pasáž Old City Hotel, 1. poschodie).
Na vystavené knihy, zakúpené alebo záväzne objednané počas výstavy, bude poskytnutá výstavná zľava.

» Pozvánka (PDF, 306 kB)
» Zoznam vystavovaných kníh (PDF, 601 kB)
14.08.2013

Poďakovanie za 2%

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2013 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 1 720,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.
14.03.2013

Posielame za vami takmer 2000 odborných kníh

Slovenská lekárska knižnica, ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií, opäť prichádza s novinkou. Svojim používateľom sprístupnila ďalšiu online databázu eBook Clinical Collection s viac ako 1 700 odbornými knihami. Všetky tituly sú od popredných vydavateľov z rôznych oblastí lekárskych vied, ošetrovateľstva, príbuzných lekárskych odborov a z praxe praktických lekárov. Skúšobný prístup je k dispozícii zdarma na 45 dní prostredníctvom našej webovej stránky.

Knižné novinky

22.04.2014

Princípy chirurgie III

Tretí diel Princípov chirurgie obsahuje nesmierne cenné a veľmi podrobné poznatky z chirurgie ezofágu, brušnej chirurgie a detskej chirurgie. Všeobecná časť je venovaná robotickej chirurgii, miniinvazívnej chirurgii, NOTES – Natural Orifice Transluminal Endocopic Surgery (endoskopické chirurgické výkony v sterilných telových dutinách s využitím prirodzených prístupových ciest) a onkologickej chirurgii. Nie je iba učebnicou chirurgických postupov a návodov. Je to dielo, kde sú zakomponované aj pôvodné výsledky slovenských chirurgov, ich skúsenosti a odporúčania.
Signatúra: K 56016
16.04.2014

Pľúcny surfaktant z laboratória k pacientovi

Cieľom publikácie je podať prehľad najaktuálnejších poznatkov týkajúcich sa pľúcneho surfaktantu so zameraním na perinatálne obdobie. Čitateľ sa má možnosť oboznámiť s ontogenetickými a fyziologickými aspektmi surfaktantového systému, s mechanizmami jeho inaktivácie, s možnosťami stimulácie jeho dozrievania in utero, s najnovšími zásadami týkajúcimi sa liečby respiračného zlyhávania pri IRDS a z iných príčin, s geneticky podmienenými poruchami homeostázy surfaktantu, ako aj s výsledkami v oblasti vývoja najnovších generácií exogénnych preparátov.
Signatúra: K 55784
08.04.2014

Spasticita a její léčba

Čitateľ sa v publikácii zoznámi so všeobecnými znalosťami o spasticite a s prehľadom farmakologickej liečby vrátane lokálnej liečby botulotoxínom a intratekálnej liečby baclofenom, dozvie sa o neurorehabilitačných prístupoch aj chirurgických zásahoch. Súčasťou knihy je tiež diferenciálna diagnostika spasticity pri rôznych chorobách ako aj liečebné postupy pri chronickom poranení mozgu a miechy, roztrúsenej skleróze, cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrny v dospelosti , neurodegeneratívnom ochorení a iných stavoch spojených so spasticitou.
Signatúra: K 55687
01.04.2014

Molekulární hematologie

V poslednom čase sa stále viac dostávajú do popredia molekulárne aspekty hematologických ochorení, a to nielen čo sa týka výskumu, ale aj z hľadiska klinických aplikácií. Bez pochopenia týchto molekulárnych princípov sa dnes už v podstate nedá v hematológii orientovať. Autori sa v tejto publikácii nezameriavajú podrobne na klinické a terapeutické aspekty hematologických chorôb, ale skôr na ich patogenézu, aj keď v niektorých prípadoch tu nájdeme aj zmienku o princípoch liečby z molekulárneho hľadiska.
Signatúra: K 55795