Aktuality

28.04.2014

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)
28.01.2014

Anketový prieskum

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK
06.12.2013

Výstava Lekárske vedy 2013/2014

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií a Akademické kníhkupectvo Malé centrum usporiadajú v dňoch 9.-13. decembra 2013 štrnásty ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry Lekárske vedy 2013/2014. Výstava sa uskutoční v novootvorenej prezentačnej miestnosti BOOKWORM’S NEST na Michalskej ulici 2 (oproti Univerzitnej knižnici, Pasáž Old City Hotel, 1. poschodie).
Na vystavené knihy, zakúpené alebo záväzne objednané počas výstavy, bude poskytnutá výstavná zľava.

» Pozvánka (PDF, 306 kB)
» Zoznam vystavovaných kníh (PDF, 601 kB)
14.08.2013

Poďakovanie za 2%

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2013 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 1 720,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Knižné novinky

17.12.2014

Psychiatrie v primární péči

Nárast psychických porúch v posledných desaťročiach viedol k zvýšeniu dôležitosti praktických lekárov pri ich zachytávaní a liečbe. Táto monografia je venovaná psychickým poruchám a jej cieľom je, aby praktickému lekárovi objasnila a zrozumiteľne vysvetlila základné rysy týchto porúch a možnosti ich liečby, keďže v poslednom čase existuje celosvetový trend, že mierne a jednoduchšie psychické poruchy začínajú liečiť praktickí lekári. Zámerom tejto knihy je priblížiť psychiatriu praktickým lekárom vo väčšom rozsahu ako poskytujú krátke brožúrky, ale na druhej strane ich nezahltiť množstvom podrobných informácií, ktoré by mal vedieť psychiater.
Signatúra: K 55844
03.12.2014

Altcheck´s Diagnosis and Management of Ovarian Disorders

Táto publikácia vychádza po 10. rokoch od svojho druhého vydania. Je venovaná jednému zo spoluautorov a editorov Albertovi Altchekovi, ktorý sa jej tretieho vydania už nedožil. Autori sa pokúsili skompletizovať publikáciu, ktorá by mohla byť zdrojom informácií pre každého, kto sa zaujíma o zázračnú až mysterióznu funkciu ženských vaječníkov v zdraví aj chorobe bez ohľadu na vek.
Signatúra: K 55988
19.11.2014

Kompletní historie medicíny

Kniha predkladá podrobný prehľad dejín lekárstva od pravekej trepanácie lebiek až po modernú mikrochirurgiu. História medicíny je tu veľmi prehľadne znázornená na časovej osi, kde sú významné historické udalosti zoradené v chronologickom poradí. Obsahuje informácie o chorobách, farmácii , alternatívnej a doplnkovej medicíne, moderných chirurgických a diagnostických technikách, dejinách nemocníc, výskume myslenia, genetike, ženách v medicíne , službe zdravotníckych záchranárov – nelekárov, Medzinárodnom červenom kríži, dopingu v športe a leteckej medicíne.
Signatúra: K 56057
03.11.2014

Lymfologie

Predkladaná publikácia, český preklad už 7. vydania nemeckého originálu učebnice Lymfológia, je doplnená o najnovšie poznatky z odboru. Čitateľ tu nájde všetko potrebné a aktuálne: anatómiu a fyziológiu lymfatického systému, príčiny a pôvod ochorení lymfatického systému, diagnostiku, liečbu a priebeh všetkých lymfologických patologických obrazov z lekárskeho pohľadu, techniku, účinky využitia všetkých komplexných fyzikálnych a ďalších metód.
Signatúra: U-11147