Aktuality

04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.
11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

29.11.2016

Nefrologie vyššího věku

Chronické ochorenie ľadvín postihuje v rozvinutých krajinách 10 -13 % populácie a s každou životnou dekádou jeho výskyt vzrastá. S predlžujúcim sa priemerným vekom populácie absolútne pribúda chorých, ktorí sa pri zlepšujúcej zdravotnej starostlivosti „dožijú“ závažného poškodenia ľadvín s nutnosťou dialyzačnej liečby a transplantácie ľadviny. Práve z dôvodu zvyšujúceho sa počtu chorých v tejto vekovej kategórii vznikla predkladaná odborná monografia.
Signatúra: K 57850
18.11.2016

Dárci orgánů

Transplantačná medicína zaznamenáva v posledných desaťročiach značný rozvoj. Zlepšenie starostlivosti o darcov orgánov, zdokonalenie chirurgických techník spolu s novými postupmi v anestézii a intenzívnej starostlivosti a pokroky v imunosupresívnej terapii v posledných rokoch značne zlepšili prežívanie príjemcov transplantovaných orgánov. Cieľom monografie je zhrnúť základné a praktické poznatky v oblasti darcovstva orgánov a poskytnúť čitateľom ucelený obraz tejto problematiky.
Signatúra: K 57861
09.11.2016

Novinky v kardiologii 2016

Kardiológia predstavuje veľmi živý odbor, ktorý sa neustále vyvíja, vznikajú nové pohľady na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, a tak si zaslúži častejší update. Publikácia prináša nové medicínske a technologické novinky v rôznych oblastiach kardiológie. Jedná sa najmä o tie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú pacienta, ako je napríklad srdcové zlyhávanie, hypertenzia, fibrilácia predsiení, dyslipidémia a celý rad ďalších, hlavne klinicky orientovaných oblastí.
Signatúra: K 58119
27.10.2016

Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech

Publikácia je koncipovaná formou obrázkového atlasu a poskytuje prehľad najčastejších očných chorôb, ktoré sú logicky zoradené podľa jednotlivých segmentov oka a očného okolia. Patologický stav konkrétnej časti oka alebo očného okolia je tu prostredníctvom vysoko kvalitných náhľadových fotografií rozobraný z hľadiska diferenciálnej diagnostiky do najmenších detailov. Každý obrázok je doplnený krátkym výstižným popisom základných charakteristík daného patologického stavu.
Signatúra: K 57845