Aktuality

23.04.2015

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Viac >>
20.03.2015

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice – EOS

Slovenská lekárska knižnica pripravila pre všetkých svojich používateľov novú elektronickú obsahovú službu s názvom EOS. Jej cieľom je sprístupniť a upozorniť čitateľov na články z 8 zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde v roku 2015. Viac >>
17.03.2015

Týždeň slovenských knižníc

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 23.3.-28.3. 2015 Vám Slovenská lekárska knižnica opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
19.01.2015

Nové vydanie Štatútu SlLK

Bol vydaný nový Štatút Slovenskej lekárskej knižnice, platný od 1.1.2015. Zároveň sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu SlLK vydaného dňa 28.1.2014.
 
» Štatút SlLK (PDF, 483 kB)

Knižné novinky

24.08.2015

Aktuality v gastroenterológii 2014

Autori v publikácii rozoberajú otázku spolupráce gastroenterológa a patológa pri diagnostike chronických gastritíd, polypy žalúdka z hľadiska diagnostiky, liečbu infekcie Helicobacter pylori, súčasný stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku, počet zistených a odstránených adenómov počas kolonoskopie. Nájdete tu aj nové preparáty v biologickej liečbe nešpecifických črevných zápalov, problematiku karcinómu pankreasu a záver knihy je venovaný problematike výživy nielen u onkologického pacienta.
Signatúra: K 57124
10.08.2015

Vrodené poruchy imunity

Primárne imunodeficiencie predstavujú fascinujúcu a neustále sa rozširujúcu kapitolu modernej imunológie. Rozsiahla monografia slovensko-českého autorského kolektívu popredných odborníkov prináša ucelený a komplexný pohľad na jednotlivé aspekty vrodených porúch imunity v kontexte najnovším poznatkov. Veľký dôraz bol kladený najmä na interdisciplinaritu tejto problematiky, a to predovšetkým vzhľadom na fakt, že imunológia a do istej miery aj poruchy imunity dnes prenikli prakticky do všetkých odborov modernej medicíny.
Signatúra: K 57101
15.07.2015

Hematológia pre všeobecných a praktických lekárov

Táto príručka obsahuje prehľad základných laboratórnych vyšetrení v hematológii, medzi ktoré patrí vyšetrenie periférneho krvného obrazu a základných koagulačných pomerov. Laboratórne vyšetrovanie poskytuje ako kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu analýzu skúmanej krvi. Medzi špeciálne hematologické vyšetrenia patrí vyšetrenie kostnej drene vrátane cytologického vyšetrenia. Abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení v hematológii môžu byť prejavom primárneho hematologického ochorenia, ale oveľa častejšie sú prejavom inej choroby. Preto je veľmi dôležitá korelácia získaných výsledkov s klinickým nálezom, aby sa predišlo prípadným nepotrebným vyšetreniam.
Signatúra: K 57290
02.07.2015

Systema lymphaticum hominis

Lymfatický systém sa podieľa na udržiavaní rovnováhy vnútorného prostredia, transportuje tekutiny a látky z medzibunkového priestoru späť do krvnej cirkulácie, udržiava konštantný objem a obnovu telových tekutín. Je zodpovedný za mechanizmy vrodenej aj získanej imunity. V úvode publikácie autor prechádza dejinami odhaľovania funkcie lymfatického systému, pokračuje rozsiahlym opisom lymfatického systému, počnúc jeho fyziologickou funkciou, opisuje orgány lymfatického systému a ich abnormality, lymfatické obehy niektorých základných orgánov a prepojenie lymfatického a imunitného systému. V závere monografie autor prezentuje výsledky svojej experimentálnej práce v spojitosti na klinickú a kardiochirurgickú prax.
Signatúra: K 57131