Aktuality

30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.
11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
22.02.2016

Databáza ClinicalKey

Slovenská lekárska knižnica ako jediná knižnica na Slovensku poskytuje svojim používateľom od roku 2016 novú multimediálnu plnotextovú databázu ClinicalKey z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá ponúka najviac komplexných odpovedí ako aj najaktuálnejšie kolekcie dôveryhodného obsahu s množstvom multimédií naprieč všetkými lekárskymi špecializáciami a odbormi s dôrazom na klinické štúdie, postupy procedúr, klinickú farmakológiu a vzdelávanie pacientov. Viac >>

Knižné novinky

25.07.2016

Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny

Na predkladanej knihe sa podieľal široký okruh autorov zo Slovenska a Českej republiky a čitateľovi predkladá poznatky o význame materského mlieka a dojčenia z rôznych aspektov, ako je výživa, prevencia rôznych ochorení, materské mlieko z pohľadu infektológa, dojčenie po plastických chirurgických výkonoch a ďalšie. Je určená nielen pre pregraduálne a postgraduálne lekárske vzdelávanie, ale aj pre laickú verejnosť, ktorá chce nájsť vedecky overené informácie o úlohe materského mlieka a dojčenia.
Signatúra: K 58036
13.07.2016

ARDS v klinické praxi

Hlavným cieľom knižnej publikácie je snaha pomôcť čitateľovi získať jednak potrebné informácie pre jeho klinickú prax, ako aj priniesť celkový prehľad o komplexnosti ARDS a vzťahu syndrómu k ďalším dôležitým patologickým jednotkám v intenzívnej starostlivosti. Kniha detailne popisuje jednotlivé dôležité aspekty ARDS: od histórie, cez epidemiológiu, etiológiu, diagnostiku, symptomatológiu, patogenézu, terapiu až po stručný výhľad do budúcnosti.
Signatúra: K 57856
08.07.2016

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Kniha predstavuje manuál na zabezpečenie úloh pracovnej zdravotnej služby a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy. Všeobecná časť sa zaoberá legislatívnymi úpravami, požiadavkami a povinnosťami zamestnávateľa v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby. V druhej špeciálnej časti sa autorka venuje už konkrétnym príkladom uplatňovania platných právnych predpisov v oblasti zabezpečovania pracovných zdravotných služieb.
Signatúra: K 57111
30.06.2016

Inštrumentovanie : Princípy, zásady, techniky a postupy

Postavenie inštrumentárky v chirurgickom tíme v operačnej sále je nezastupiteľné. Jej klinická a teoretická erudovanosť prispieva výraznou mierou k úspešnému vykonávaniu širokého spektra náročných operačných výkonov a postupov. Predkladanú publikáciu možno právom nazvať moderným medicínskym operačným repetitóriom v rôznych chirurgických medicínskych odboroch. Vznikla s cieľom opísať čitateľom základné princípy, zásady, techniky a postupy inštrumentovania.
Signatúra: K 57769