Aktuality

07.04.2021

Ukončenie činnosti MEDLIB o.z.

Oznamujeme všetkým priaznivcom MEDLIB o.z., že ku dňu 1.1.2021 ukončilo svoju činnosť.
26.11.2020

Farmakoterapeutická revue - špeciálne vydanie venované novému SARS-CoV-2

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe rastie počet nakazených na covid-19, rozhodol sa autorský kolektív mimoriadneho čísla českého časopisu Farmakoterapeutická revue, po dohode s vydavateľom, bezplatne sprístupniť Supplementum 1/2020 tohto časopisu s názvom Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 okrem tlačenej aj v elektronickej verzii na stránke : Viac >>
01.10.2020

ProQuest otvára svoje brány

Upozorňujeme Vás na príjemnú novinku týkajúcu sa prístupu k dokumentom na platforme ProQuest. Všetci používatelia z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, majú priamy prístup k platforme ProQuest. Vyhľadávanie môžete začať aj rovno na https://www.proquest.com/.
03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca roka 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>

Knižné novinky

08.10.2021

Transplantace orgánů v klinické praxi

Transplantace orgánů v klinické praxi
Monografia predkladá pomerne detailný a systematicky utriedený pohľad na transplantácie orgánov, ktoré predstavujú metódu voľby v liečbe pacientov so zlyhaním orgánov. Kniha má ambíciu oboznámiť širší okruh lekárov a zdravotníckych pracovníkov s problematikou orgánových transplantácií v snahe zvýšiť kvalitu starostlivosť o týchto pacientov. Viac >>
Signatúra: K 60039

28.09.2021

Encyklopédia oftalmológie

Encyklopédia oftalmológie
Autor spracoval komplexnú náplň oftalmológie formou encyklopedického lexikónu s ilustratívnou fotodokumentáciou, čo môže poslúžiť ako vhodné vademékum. V rámci publikácie sú časti zatriedené do logických anatomických, event. klinických celkov, kde je takmer všade dodržaný abecedný zoznam jednotlivých odborných pojmov a ich preklad z latinčiny alebo stručné vysvetlenie. Viac >>
Signatúra: K 60092
21.09.2021

Srdeční selhání

Srdeční selhání
Zlyhanie srdca je aj v dnešnej dobe závažným a často fatálnym stavom. Celosvetovo postihuje takmer 50 miliónov ľudí. Predkladaná monografia predstavuje ucelený súbor poznatkov o diagnostike a terapii srdcového zlyhania, ktoré prekonali v posledných rokoch rýchly vývoj. Jej cieľom je preniesť tieto poznatky zrozumiteľnou formou širokej lekárskej verejnosti – kardiológom, internistom, praktickým lekárom a študentom. Viac >>
Signatúra: K 60006
10.09.2021

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo
V učebnici je spracovaná aktuálna problematika všeobecného lekárstva ako špecifického odboru s poukázaním a definovaním kompetencií všeobecných lekárov pri vybraných, hlavne internistických ochoreniach, nakoľko všeobecné lekárstvo je veľmi širokým odborom a v jednej knihe nie je možné obsiahnuť celú jeho problematiku. Autorský kolektív tvoria významní odborníci z jednotlivých oblastí medicíny, ktorí dlhodobo spolupracujú s Katedrou všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Viac >>
Signatúra: U 12414