Aktuality

29.05.2018

Databáza GALE

Bol zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage, ktorá poskytuje prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.

Knižné novinky

12.10.2018

Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia je ideálnym prostriedkom na prevenciu a terapiu najčastejších, ale aj tých zriedkavejších, porúch pohybového aparátu. Cvičenie vo vode zlepšuje poruchy motoriky, zmierňuje bolesť, urýchľuje regeneráciu. Autori sa v predkladanej publikácii snažili priblížiť informácie o súčasných možnostiach tejto formy liečebnej rehabilitácie od základných pravidiel až po popis jednotlivých techník.
Signatúra: U 12013
08.10.2018

Klinická kardiologie

Od druhého vydania knihy Klinická kardiologie uplynulo už niekoľko rokov. V tak dynamickom odbore, akým kardiológia je, to znamená nevyhnutnosť radikálnej aktualizácie informácii. Autori sa preto rozhodli vydať tretie aktualizované vydanie učebnice, ktoré podáva logicky usporiadaný prehlaď najdôležitejších a aktualizovaných praktických znalostí z oblasti kardiológie a angiológie. Na publikácii sa podieľali poprední českí kardiológovia, ktorým sa podarilo veľmi racionálne usporiadať obrovský objem faktov do jednodielnej publikácie s veľkým množstvom prehľadných grafov, tabuliek a obrázkov.
Signatúra: K 59024
27.09.2018

Člověk a jeho symboly

Bohato ilustrovaná kniha je prvým a jediným dielom, v ktorom Carl Gustav Jung, zakladateľ analytickej psychológie, interpretuje rozhľadenému laickému čitateľovi svoju teóriu symbolov. Sám napísal prvú kapitolu, v ktorej uvádza čitateľa do problematiky nevedomia a tiež archetypov a symbolov, tvoriacich jeho jazyk, a snov, prostredníctvom ktorých nevedomie komunikuje. Ďalšie kapitoly vytvorili podľa Jungových pokynov a pod jeho dohľadom jeho významní žiaci a nasledovníci - Joseph L. Henderson, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé a Jolande Jacobi.
Signatúra: K 58959
20.09.2018

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

Štandardné diagnostické a liečebné postupy v medicíne sa v krajinách s vyspelým zdravotníctvom používajú ako užitočný nástroj na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a už roky sú implementované do bežnej klinickej praxe. Po vzore zahraničných univerzitných pediatrických nemocníc vypracovali odborníci Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Štandardné diagnostické a liečebné algoritmy vybraných klinických stavov, ktoré zohľadňujú lokálne pediatrické praktiky a sú ľahko aplikovateľné v bežnej praxi.
Signatúra: K 59061