Aktuality

17.09.2015

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2015 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 570,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.
23.04.2015

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Viac >>
20.03.2015

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice – EOS

Slovenská lekárska knižnica pripravila pre všetkých svojich používateľov novú elektronickú obsahovú službu s názvom EOS. Jej cieľom je sprístupniť a upozorniť čitateľov na články z 8 zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde v roku 2015. Viac >>
17.03.2015

Týždeň slovenských knižníc

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 23.3.-28.3. 2015 Vám Slovenská lekárska knižnica opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

20.11.2015

Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Antisociálne správanie patrí k základným zdrojom rizík v dospievaní, a preto je aktuálnou témou pre rodinu, školu a celú spoločnosť. Správanie dospievajúcich, ktoré ohrozuje zdravie či život jednotlivca (rizikové správanie) alebo prekračuje normy danej spoločnosti (antisociálne správanie), je prítomné v každej generácii, menia sa iba jeho prejavy. Predkladaná publikácia je prvou českou monografiou, ktorá mapuje oblasť rizikového a antisociálneho správania u mladších adolescentov – teda vo veku, kedy jedinec už nie je dieťaťom, ale ešte nie je v pravom slova zmysle adolescentom (od 11 do 14 rokov).
Signatúra: K 56816
12.11.2015

Klinická nefrologie

Medzi prvým a druhým vydaním Klinickej nefrológie uplynulo už viac než 8 rokov, takže nastal čas niektoré publikované dáta doplniť, prípadne opraviť v súlade s pokrokom lekárskej vedy. Druhé vydanie ale nepredstavuje len aktualizáciu informácií obsiahnutých v prvom vydaní, keďže viac než polovica kapitol má v novom vydaní iných autorov, ktorí na rovnakú tému napísali úplne odlišný text. Je určená najmä pre nefrológov a urológov, ale užitočné informácie v nej nájdu aj internisti a diabetológovia.
Signatúra: K 57288
03.11.2015

Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie

Predošlé vydania knihy patria medzi veľmi populárne učebnice medzi lekármi, študentmi medicíny ako aj študentmi biológie. Avšak nastal výrazný progres v molekulárnej biológii, medicína sa dostala na molekulárnu úroveň, pribudla molekulárna fyziológia či molekulárna medicína. Preto sa autori rozhodli uplatniť tieto zmeny a vyšlo už šieste vydanie (ale prvé slovenské vydanie) tejto učebnice doplnené novými poznatkami a celkom novými kapitolami.
Signatúra: U 11444
19.10.2015

Kapitoly z vakcinológie I

Autori v publikácii podrobne spracovali históriu očkovania vo svete a na Slovensku, základy vakcinačnej imunológie, imunizáciu, súčasné vakcíny proti prenosným chorobám, autoimunitu a očkovanie, zloženie vakcín a bezpečnosť vakcín, imunizačné programy, očkovanie proti jednotlivým chorobám, očkovanie osôb v špeciálnych prípadoch, očkovanie cestovateľov, praktické otázky manipulácie a skladovania vakcín, ako aj legislatívno-právne aspekty očkovania na území SR a etické otázky v súčasnej vakcinológii.
Signatúra: U 11386