Aktuality

04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
30.06.2016

Upozornenie

Od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016 dôjde k prerušeniu národnej licencie elektronických informačných zdrojov - databáz EBSCO na Slovensku.
11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

21.09.2016

Refluxní choroba jícnu - GERD

Gastroezofageálna refluxná choroba pažeráka je pomerne časté ochorenie časti tráviaceho traktu, kde spektrum klinických príznakov zahŕňa aj symptómy mimo ezofágu. Terapia spočíva v podávaní inhibítorov protónovej pumpy a má pomerne dobrú odpoveď. Ale pribúda počet pacientov, u ktorých aj po podaní liečby pretrvávajú typické či atypické symptómy. Kniha ponúka komplexný prehľad o gastroezofageálnej refluxnej chorobe.
Signatúra: K 57654
12.09.2016

Neuroendokrinné nádory

Neuroendokrinné nádory (NEN) sú heterogénna skupina nádorov, pochádzajúcich z rôznych buniek, lokalizovaných v rôznych orgánoch a tkanivách, líšia sa epidemiológiou, aj stupňom diferenciácie aj funkčnosti, čiže prítomnosťou alebo neprítomnosťou produkcie hormónov. Monografia podáva komplexný pohľad modernej medicíny na problematiku diagnostiky a liečby NEN, vrátane najnovších trendov vo výskume v tejto oblasti.
Signatúra: K 58090
30.08.2016

Budem k vám úprimný...

Kniha je praktickým sprievodcom efektívnej komunikácie s ukážkami viac ako 18 dialógov medzi lekárom a pacientom v rôznych fázach liečby. Autori na nich ilustrujú základný prístup, komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajú lekárom konštruktívne zvládnuť náročné rozhovory s pacientmi a zároveň poukazujú aký nesmierny liečebný potenciál sa skrýva v odborne vedenej komunikácii.
Signatúra: K 57959
19.08.2016

Funkcia dýchania v klinickej praxi

Od prvého vydania publikácie o funkčnom vyšetrení pľúc ubehlo viac ako 30 rokov. Za ten čas sa problematika rozšírila na viaceré odbory vnútorného lekárstva a chirurgie, komplikované a metodicky náročné prístroje vymenili zariadenia umožňujúce kvantifikáciu klinického stavu pľúcnych a mimopľúcnych pacientov. Funkčné testy sa využívajú pri diagnostických procesoch, pri monitorovaní efektu liečby, liečebných procesov a z dlhodobého hľadiska aj pri určovaní prognózy choroby.
Signatúra: K 57635