Aktuality

16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
14.02.2017

Viete správne citovať ?

V našom online katalógu pribudla funkcia, ktorá vám to uľahčí! Modul „Citácie“ v online katalógu našej knižnice bol v minulom roku v skúšobnej prevádzke a od januára 2017 ho ponúkame všetkým našim používateľom. V súčasnosti je do neho zapojených 10 citačných noriem, ktoré sa vo svete najviac využívajú.
 
» Manuál k modulu Citácie (PDF, 358 kB)
04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Knižné novinky

18.08.2017

Přehled poruch psychického vývoje

Titul je určený predovšetkým pedagógom základnej školy, ktorí sa nestretávajú nielen s "normalitou", ale celkom prirodzene aj s "abnormalitou". Ako samé autorky uvádzajú, ich cieľom nebolo predložiť vyčerpávajúci popis celej šírky psychických ťažkostí, ale skôr sprostredkovať pedagógom základnú orientáciu vo vybranej psychologickej problematike. Ich snahou bolo informovať o témach, ktorých znalosť pomáha pedagógom lepšie pochopiť problematiku dieťaťa, a pomôcť tak skvalitniť ich pedagogickú činnosť a orientáciu v danej problematike.
Signatúra: K 58509
01.08.2017

Obličejové dermatózy

Tvárové dermatózy sú závažné ochorenia nielen z hľadiska medicínskeho, ale aj ich veľkým dopadom na psychiku pacienta. Pacienti s týmito ochoreniami skutočne trpia a úspešná liečba ich môže vrátiť do normálneho života. Autorky predkladajú čitateľovi komplexný a súčasný pohľad na epidemiológiu a patogenézu, klinický obraz, terapiu, priebeh a prognózu základných piatich tvárových dermatóz.
Signatúra: K 58295
11.07.2017

Diseases of the aorta

Na predkladanej knihe sa podieľala trojica špičkových kardiochirurgov z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Pojednáva o aktuálnych poznatkoch menej známych, ale rovnako závažných ochorení aorty. Kniha bude prínosom pre kardiochirurgov, kardiológov, internistov a všeobecných chirurgov.
Signatúra: K 58100
16.06.2017

Praktická medicína

Na príprave predkladanej publikácie sa podieľali odborníci jednotlivých špecializácií, ako aj odborníci pre zdravotné a sociálne poisťovníctvo, verejné zdravotníctvo. Snahou autorov bolo pripraviť jednotlivé kapitoly tak, aby poskytovali prehľad aktuálnych vedomostí v jednotlivých medicínskych odboroch a naznačili úlohy všeobecného lekára v primárnej starostlivosti, jeho možnosti ako aj vzájomnú spoluprácu s jednotlivými špecialistami v ich odboroch.
Signatúra: K 58493