Aktuality

11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
22.02.2016

Databáza ClinicalKey

Slovenská lekárska knižnica ako jediná knižnica na Slovensku poskytuje svojim používateľom od roku 2016 novú multimediálnu plnotextovú databázu ClinicalKey z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá ponúka najviac komplexných odpovedí ako aj najaktuálnejšie kolekcie dôveryhodného obsahu s množstvom multimédií naprieč všetkými lekárskymi špecializáciami a odbormi s dôrazom na klinické štúdie, postupy procedúr, klinickú farmakológiu a vzdelávanie pacientov. Viac >>
17.09.2015

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2015 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 570,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Knižné novinky

16.06.2016

Neonatologie

Druhé prepracované a rozšírené vydanie monografie popredných českých špecialistov je praktickým manuálom, ktorý sa snaží poskytnúť ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Kniha by mala pomôcť pri rýchlej diagnostike problémov novorodenca po pôrode a v prvých dňoch života, a priniesť jasné odporúčanie vedúce k liečbe danej patológie, stabilizácie stavu, prípadne príprave novorodenca na transport.
Signatúra: K 57851
06.06.2016

Koloskopie

Kolonoskopia predstavuje základnú endoskopickú zobrazovaciu techniku hrubého čreva a spodnej časti ilea. Významné miesto má aj v diagnostike, sledovaní, alebo už v liečbe včasných neoplázií hrubého čreva a iných kolorektálnych chorôb. Monografia je dielom viacerých českých odborníkov hlavne z odboru gastroenterológie, chirurgie a rádiológie.
Signatúra: K 57653
27.05.2016

Ochorenia aorty

Tematikou knihy sú ochorenia aorty, čo je skupina chorôb síce nie významná svojím počtom, ale o to zásadnejšieho významu ako pre pacientov, tak aj pre lekárov, pretože ich diagnostika a hlavne liečba nie je jednoduchá. Autorom sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré ponúka množstvo poznatkov v ucelenej a prehľadnej forme a do značnej miery zapĺňa medzeru na trhu.
Signatúra: K 57760
23.05.2016

Monogénové poruchy sekrécie a účinku inzulínu

Monogénové formy diabetes mellitus patria medzi typy diabetu, kde genetika zohráva najdôležitejšiu úlohu pri manifestácii ochorenia. Ich klinický obraz je rôznorodý, preto je nutná DNA identifikácia génu zodpovedného za ochorenie, od čoho sa odvíja aj liečba. V posledných rokoch došlo k rozvoju molekulárnych metód, stále rastie počet génov, ktorých mutácie spôsobujú monogénový diabetes a preto v súčasnosti nie je dostupná žiadna, všeobecne akceptovaná klasifikácia monogénových porúch sekrécie a účinku inzulínu.
Signatúra: K 57967