Aktuality

25.03.2019

Skúšobný prístup - Nobelova cena za lekárstvo a fyziológiu 2018

Skúšobný prístup je do 30. apríla 2019. Prečítajte si články, ktorých spoluautormi sú nositelia nobelovej ceny za rok 2018 – James P. Allison a Tasuku Honjo. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019. The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transations A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Viac >>
25.03.2019

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 20. ročník sa konal v dňoch 4.3.-10.3.2019.
Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehali obľúbené akcie, v rámci ktorých bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez platenia sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu pre všetkých nových záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 20 nových čitateľov.
22.02.2019

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili v tomto roku 20. jubilejný ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. marca – 10. marca 2019 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
Slovenská lekárska knižnica Vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré pripravila pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, študentov i širokú verejnosť. Aj tento rok máme pre Vás pripravené Vaše obľúbené akcie.

Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
22.02.2019

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2019 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

15.04.2019

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. V knihe je spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku.
Signatúra: K 59340
11.04.2019

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů

Publikácia kladie hlavný dôraz na ochorenia a stavy, s ktorými sa vo svojej praxi stretáva lekár – nestomatológ. Snahou skúseného autorského kolektívu, vedeného legendou českej stomatológie prof. MUDr. J. Mazánkom, DrSc., bolo zoznámiť čitateľov so základmi stomatológie i s pokrokmi v tomto lekárskom odbore. Kniha je doplnená o bohatú a názornú originálnu obrazovú dokumentáciu.
Signatúra: K 59003
25.03.2019

Očkování dospělých

Pôvodná predstava, že očkovanie je záležitosťou dojčiat a malých detí je dávno prekonaná a očkovanie sprevádza každého jedinca po celý život. Je to proces, ktorý začína v detstve a pokračuje až do seniorského veku. Výskum a vývoj nových očkovacích látok sa preto v poslednej dobe stále viac zameriava práve na dospelú populáciu. Cieľom knihy je zoznámiť čitateľov s možnosťami, rozsahom a praktickou realizáciou očkovania zdravých i chorých osôb v dospelom veku.
Signatúra: K 59054
12.03.2019

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

V publikácii sa čitateľ dozvie o najnovších a najmodernejších liečebných postupoch u najčastejších alebo najdôležitejších kardiovaskulárnych ochorení. Na záver je podaný návod pre kardiológov ako interpretovať závery klinických štúdií. Tabuľky a schémy sú okrem vyváženého textu podstatným prínosom tejto publikácie, pretože sú veľmi dobre zapamätateľné.
Signatúra: K 59079