Aktuality

05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
19.01.2015

Nové vydanie Štatútu SlLK

Bol vydaný nový Štatút Slovenskej lekárskej knižnice, platný od 1.1.2015. Zároveň sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu SlLK vydaného dňa 28.1.2014.
 
» Štatút SlLK (PDF, 483 kB)
19.01.2015

Nový knižničný poriadok SlLK

Ruší sa knižničný poriadok Slovenskej lekárskej knižnice zo dňa 1.12.2013. Nahrádza ho nový knižničný poriadok s platnosťou od 1.1.2015.
 
» Knižničný poriadok SlLK (PDF, 647 kB)
28.04.2014

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)

Knižné novinky

02.03.2015

Vzácná onemocnění v kostce

Podľa všeobecne akceptovanej európskej definície sú zriedkavé choroby (rare diseases) také, ktoré postihujú menej ako 5 osôb z 10 000 obyvateľov. Do tejto skupiny patria geneticky podmienené ochorenia, metabolické poruchy, zriedkavé zhubné nádory a všetky malignity detského veku. Prvá česká monografia zaoberajúca sa touto tematikou podáva ucelený prehľad o najčastejších a najzávažnejších zriedkavých ochoreniach u detí a dospelých. Cieľom autorov bolo pomôcť predovšetkým praktickým lekárom a pediatrom zorientovať sa v tejto vysoko heterogénnej skupine chorôb, s ktorými vo svojej ambulantnej praxi prichádzajú do styku len sporadicky. Autori sa snažili prispieť k rozšíreniu povedomia o týchto chorobách a pomôcť tak k ich včasnej diagnostike, ktorá umožňuje zvýšiť nádej na terapeutický úspech.
Signatúra: K 56017
10.02.2015

Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody

Táto kniha venovaná rekanalizačnej terapii akútnych ischemických cievnych príhod je prvou publikáciou českých a slovenských autorov s touto tematikou. Keďže tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou urgentného príjmu v akútnej neurológii, najčastejšou príčinou invalidity a druhou najčastejšou príčinou úmrtia, má táto publikácia nepochybne mimoriadny praktický význam.
Signatúra: K 55806
30.01.2015

Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev

Najnovšia kniha od odborníka a pedagóga v oblasti internej medicíny a kardiológie, pána prof. MUDr. Viliama Badu, CSc., poskytuje pozoruhodné poznatky z oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu obohatené o perličky z histórie a gréckej mytológie. Autor rúca zaužívané mýty o škodlivosti vajec, živočíšnych tukov a kávy na naše zdravie a vyzdvihuje to, čo potrebujeme: ticho, dostatočný spánok v tme, pestrú stravu a pohyb. Príval informácií je doplnený praktickými radami o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie a ako predchádzať ochoreniam srdca a ciev.
Signatúra: K 56812
22.01.2015

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Autori predkladajú historicky prvú monografiu týkajúcu sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovanú v Slovenskej republike. Domáca ošetrovateľská starostlivosť získala v oblasti ambulantnej starostlivosti nezastupiteľné miesto, ktorej špecifickosť spočíva v poskytovaní starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií v prirodzenom sociálnom prostredí prinášajúcom pocit istoty a bezpečia. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré túto formu starostlivosti zabezpečujú, si už 20 rokov udržujú v systéme nemocničnej starostlivosti svoje strategické postavenie.
Signatúra: K 56067