Aktuality

23.04.2015

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Viac >>
20.03.2015

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice – EOS

Slovenská lekárska knižnica pripravila pre všetkých svojich používateľov novú elektronickú obsahovú službu s názvom EOS. Jej cieľom je sprístupniť a upozorniť čitateľov na články z 8 zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde v roku 2015. Viac >>
17.03.2015

Týždeň slovenských knižníc

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 23.3.-28.3. 2015 Vám Slovenská lekárska knižnica opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
19.01.2015

Nové vydanie Štatútu SlLK

Bol vydaný nový Štatút Slovenskej lekárskej knižnice, platný od 1.1.2015. Zároveň sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu SlLK vydaného dňa 28.1.2014.
 
» Štatút SlLK (PDF, 483 kB)

Knižné novinky

20.04.2015

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Čitateľom sa dostáva do rúk prepracované a doplnené vydanie publikácie, ktorá vyšla v roku 2000 pod názvom Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Od doby jej vzniku došlo k významnému vývoju jednak v oblasti organizácie a spolupráce jednotlivých zainteresovaných zložiek, ako aj v oblasti technických zariadení. Aktualizovaná publikácia poskytuje ucelený a kompaktný prehľad informácií o katastrofách a hromadných nešťastiach, spoluprácu integrovaného záchranného systému a rolu jeho jednotlivých zložiek pri ich likvidácii.
Signatúra: K 56279
30.03.2015

Diagnostická radiologie: Neuroradiologie

Publikácia je venovaná ochoreniam mozgu ako sú napríklad vývojové vady, mozgové nádory a cievne ochorenia mozgu. Obsahuje tiež kapitoly o zápalových a degeneratívnych ochoreniach nervového systému a patologických procesoch hlavy. Ďalšou veľkou kapitolou sú ochorenia miechy a panvy, kde patria degeneratívne, zápalové, ale aj nádorové ochorenia a vývojové vady týchto štruktúr. Posledná kapitola uzatvára využitie neurorádiológie v patologických nálezoch očnice a očnej gule. Autori si dali záležať na bohatom zastúpení a výbere obrázkov.
Signatúra: K 56820
17.03.2015

Antitrombotiká v klinickej praxi

Antitrombotiká sú vysoko účinnou skupinou liekov, ktorá je jednou z najviac používaných na svete, ale zároveň sú skupinou s vysokým výskytom nežiaducich účinkov. Preto cieľom tejto knihy je komplexne priblížiť klinickým, ale aj vedeckým pracovníkom túto širokú skupinu liekov, pôsobiacich na rôznych úrovniach homeostázy, či už ide o protidoštičkovú, antikoagulačnú alebo fibrinolytickú liečbu.
Signatúra: K 56811
02.03.2015

Vzácná onemocnění v kostce

Podľa všeobecne akceptovanej európskej definície sú zriedkavé choroby (rare diseases) také, ktoré postihujú menej ako 5 osôb z 10 000 obyvateľov. Do tejto skupiny patria geneticky podmienené ochorenia, metabolické poruchy, zriedkavé zhubné nádory a všetky malignity detského veku. Prvá česká monografia zaoberajúca sa touto tematikou podáva ucelený prehľad o najčastejších a najzávažnejších zriedkavých ochoreniach u detí a dospelých. Cieľom autorov bolo pomôcť predovšetkým praktickým lekárom a pediatrom zorientovať sa v tejto vysoko heterogénnej skupine chorôb, s ktorými vo svojej ambulantnej praxi prichádzajú do styku len sporadicky. Autori sa snažili prispieť k rozšíreniu povedomia o týchto chorobách a pomôcť tak k ich včasnej diagnostike, ktorá umožňuje zvýšiť nádej na terapeutický úspech.
Signatúra: K 56017