Aktuality

23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
13.03.2017

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2017 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte, prosím, 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
14.02.2017

Viete správne citovať ?

V našom online katalógu pribudla funkcia, ktorá vám to uľahčí! Modul „Citácie“ v online katalógu našej knižnice bol v minulom roku v skúšobnej prevádzke a od januára 2017 ho ponúkame všetkým našim používateľom. V súčasnosti je do neho zapojených 10 citačných noriem, ktoré sa vo svete najviac využívajú.
 
» Manuál k modulu Citácie (PDF, 358 kB)
04.08.2016

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Knižné novinky

21.03.2017

Krční páteř: Zdroj potíží i nemocí

Sotvaktorá oblasť ľudského tela je tak citlivá a zraniteľná ako šija. Už i tie najmenšie poškodenia na tomto citlivom mieste môžu spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu mať chronický priebeh a podstatne ovplyvniť kvalitu života. Autorka predstavuje prostriedky, ktoré na odstránenie problémov ponúka klasická medicína, fyzioterapia, osteopatia, ale všíma si aj ďalšie možnosti liečby.
Signatúra: K 58335
13.03.2017

Manažment a financovanie v zdravotníctve: Príručka zdravotníckeho manažéra

Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod organizácie. Táto príručka im pomôže zorientovať sa v spleti právnych noriem, nariadení a predpisov, ako aj získať prehľadné teoretické vedomosti o riadení a financovaní v zdravotníctve. Je určená poslucháčom lekárskych a ošetrovateľských fakúlt na rozšírenie vedomostí, uľahčenie prípravy a štúdia manažmentu a financovania v zdravotníctve, vedúcim a riadiacim pracovníkom v zdravotníckych organizáciách pri doplňovaní si vzdelania, ako aj všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s danou problematikou.
Signatúra: K 58407
09.03.2017

Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku sú menej častými zhubnými nádormi, avšak ich výskyt každým rokom rastie. Mnohé z týchto nádorov sú evidentne vyvolané zlozvykmi ako je fajčenie a alkoholizmus, hoci nemožno zanedbať aj celkový životný štýl a genetickú záťaž. Aj napriek relatívnej dostupnosti príznakov spôsobovaných týmito nádormi a nie komplikovanej diagnostike sú často diagnostikované až v pokročilých štádiách.
Signatúra: K 58112
28.02.2017

Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace

Prístup zdravotníka k pacientovi počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, naviazanie vzájomnej dôvery a tolerancie je dôležité bez ohľadu na vierovyznanie. V moslimskej kultúre sú predpisy striktné a sprevádzajú moslima počas celého života. Zdravotník si ich musí uvedomiť a rešpektovať aj postupy, ktoré mu nie sú vlastné, lebo v prípade nevhodného prístupu zdravotníka je dôvera rýchlo stratená.
Signatúra: K 58281