Aktuality

23.04.2015

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj v tomto roku zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 23.3.-28.3.2015, tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Viac >>
20.03.2015

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice – EOS

Slovenská lekárska knižnica pripravila pre všetkých svojich používateľov novú elektronickú obsahovú službu s názvom EOS. Jej cieľom je sprístupniť a upozorniť čitateľov na články z 8 zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde v roku 2015. Viac >>
17.03.2015

Týždeň slovenských knižníc

V rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc v dňoch 23.3.-28.3. 2015 Vám Slovenská lekárska knižnica opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
05.02.2015

Podporte nás 2% dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
19.01.2015

Nové vydanie Štatútu SlLK

Bol vydaný nový Štatút Slovenskej lekárskej knižnice, platný od 1.1.2015. Zároveň sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu SlLK vydaného dňa 28.1.2014.
 
» Štatút SlLK (PDF, 483 kB)

Knižné novinky

14.05.2015

Dorastové lekárstvo

Obdobie dospievania predstavuje veľmi špecifickú fázu života, jednoznačne odlišnú od predchádzajúceho obdobia detstva, ako aj od budúceho obdobia dospelosti. V praxi sa venuje zvýšená pozornosť najmä novorodencom a mladším deťom, kým osobité potreby adolescentov v čase ich rýchleho fyzického, sexuálneho a emocionálneho vývoja sú často zanedbávané. Predkladaná publikácia napísaná českými a slovenskými odborníkmi ponúka komplexný pohľad na problematiku dorastového veku. Je vhodným pregraduálnym aj postgraduálnym učebným odborným textom pre každého, kto sa vo svojej činnosti stretáva so starostlivosťou o dospievajúcich.
Signatúra: U 11345
04.05.2015

Ošetřovatelství založené na důkazech

Koncept ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Nursing) sa objavuje v literatúre koncom 90. rokov 20. storočia, spolu s rozvojom medicíny založenej na dôkazoch. V našich sociokultúrnych podmienkach je tento pojem pomerne novým fenoménom a na trhu doposiaľ chýbala publikácia, ktorá by túto problematiku priblížila. Cieľom predkladanej publikácie je zhrnúť základné informácie o ošetrovateľstve založenom na dôkazoch. Autorky vychádzajú z ich dlhoročných výskumných a pedagogických skúseností, skúseností zo zahraničných univerzít a zo štúdia zahraničnej literatúry.
Signatúra: K 56827
20.04.2015

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Čitateľom sa dostáva do rúk prepracované a doplnené vydanie publikácie, ktorá vyšla v roku 2000 pod názvom Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Od doby jej vzniku došlo k významnému vývoju jednak v oblasti organizácie a spolupráce jednotlivých zainteresovaných zložiek, ako aj v oblasti technických zariadení. Aktualizovaná publikácia poskytuje ucelený a kompaktný prehľad informácií o katastrofách a hromadných nešťastiach, spoluprácu integrovaného záchranného systému a rolu jeho jednotlivých zložiek pri ich likvidácii.
Signatúra: K 56279
30.03.2015

Diagnostická radiologie: Neuroradiologie

Publikácia je venovaná ochoreniam mozgu ako sú napríklad vývojové vady, mozgové nádory a cievne ochorenia mozgu. Obsahuje tiež kapitoly o zápalových a degeneratívnych ochoreniach nervového systému a patologických procesoch hlavy. Ďalšou veľkou kapitolou sú ochorenia miechy a panvy, kde patria degeneratívne, zápalové, ale aj nádorové ochorenia a vývojové vady týchto štruktúr. Posledná kapitola uzatvára využitie neurorádiológie v patologických nálezoch očnice a očnej gule. Autori si dali záležať na bohatom zastúpení a výbere obrázkov.
Signatúra: K 56820