Aktuality

11.03.2016

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa už tradične zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého 17. ročník sa uskutočnil v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií. Slovenská lekárska knižnica pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc nasledovné aktivity: Týždeň bez poplatkov a Ako rešeršovať. Viac >>
01.03.2016

Týždeň slovenských knižníc 2016

Slovenská lekárska knižnica Vám v rámci 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 1. 3. – 6. 3. 2016 opäť ponúka Vaše obľúbené akcie. Viac >>
25.02.2016

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
22.02.2016

Databáza ClinicalKey

Slovenská lekárska knižnica ako jediná knižnica na Slovensku poskytuje svojim používateľom od roku 2016 novú multimediálnu plnotextovú databázu ClinicalKey z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá ponúka najviac komplexných odpovedí ako aj najaktuálnejšie kolekcie dôveryhodného obsahu s množstvom multimédií naprieč všetkými lekárskymi špecializáciami a odbormi s dôrazom na klinické štúdie, postupy procedúr, klinickú farmakológiu a vzdelávanie pacientov. Viac >>
17.09.2015

Poďakovanie za 2 % z dane

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2015 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 570,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Knižné novinky

28.04.2016

Dětská nefrologie

V českom prostredí nevyšla za posledných 25 rokov monografia s tematikou detskej nefrológie obdobného rozsahu. Široký autorský kolektív sa snažil túto medzeru zaplniť a na podklade najnovších vedomostí zhrnúť súčasné diagnostické a liečebné postupy prakticky pri všetkých nefropatiách a uropatiách u detí a dospievajúcich. Je určená predovšetkým detským nefrológom, ale i nefrológom pre dospelých, praktickým pediatrom, pediatrom lôžkových zariadení, lekárom pripravujúcim sa na atestáciu z detskej nefrológie i študentom lekárskych fakúlt so záujmom o tento odbor.
Signatúra: K 57829
20.04.2016

Klinická adiktologie

Adiktológia je multidisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti na návykových látkach, alkohole, tabaku, ale aj k nefarmakologickým a nelátkovým závislostiam, ako je gambling alebo internetové závislosti. Predkladaná monografia sa sústredí hlavne na témy súvisiace priamo s liečbou pacienta, riešenie dopadov závislostí na jedinca ale aj na spoločnosť, a následne sociálnu reintegráciu týchto osôb.
Signatúra: K 57655
08.04.2016

Bolesti hlavy v klinické praxi

Bolesti hlavy predstavujú veľký klinický problém, pretože existujú rôzne druhy bolestí, ich výskyt je vysoký a príčiny vzniku sú rôzne. Vo väčšine prípadov vedú k zníženiu kvality života, a v nemalom počte až k trvalej pracovnej neschopnosti. Na trhu chýbala publikácia zaoberajúca sa tak podrobne bolesťami hlavy, príčinách ich vzniku a možnej farmakoterapii.
Signatúra: K 57868
31.03.2016

Lékařská etika

Kniha predstavuje ucelený súhrn základných tematických a problémových okruhov súčasnej lekárskej etiky. Vo svojej práci autor vychádza z mnohoročného štúdia filozofických východísk zdravotníckej etiky a v neposlednej rade tiež zo svojich mnohoročných skúseností lekára a univerzitného učiteľa. Publikácia je určená pre pomerne širokú čitateľskú obec z okruhu študentov lekárskych ošetrovateľských odborov a vôbec všetkých ľudí pôsobiacich v zdravotníctve.
Signatúra: K 57661