Aktuality

26.11.2020

Farmakoterapeutická revue - špeciálne vydanie venované novému SARS-CoV-2

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe rastie počet nakazených na covid-19, rozhodol sa autorský kolektív mimoriadneho čísla českého časopisu Farmakoterapeutická revue, po dohode s vydavateľom, bezplatne sprístupniť Supplementum 1/2020 tohto časopisu s názvom Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 okrem tlačenej aj v elektronickej verzii na stránke : Viac >>
01.10.2020

ProQuest otvára svoje brány

Upozorňujeme Vás na príjemnú novinku týkajúcu sa prístupu k dokumentom na platforme ProQuest. Všetci používatelia z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, majú priamy prístup k platforme ProQuest. Vyhľadávanie môžete začať aj rovno na https://www.proquest.com/.
03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca septembra 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>
17.02.2020

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2020 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

19.11.2020

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

Rakovina hrubého čreva je tretím najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením v Európe. Slovensko bolo dlho v jej výskyte na prvom mieste v Európe. Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90 %. Predkladaná monografia prináša vysoko aktuálnu problematiku kolorektálneho karcinómu. Viac >>
Signatúra: K 59767
10.11.2020

Transplantácia obličky

Predkladané súborné dielo je venované komplexnej problematike transplantácii obličiek a súčasne je aj poctou zakladateľom slovenskej transplantológie. Uvedená metodika komplexnej problematiky transplantácií obličiek ako aj algoritmy diagnostiky a riešenia rôznych komplikácií po transplantácii obličky vyplývajú z vlastných klinických skúseností autorov a vyjadrujú racionálny postup v diagnostike a pri riešení týchto situácií po transplantácii obličky. Viac >>
Signatúra: K 59665
27.10.2020

Hypertenze

Arteriálna hypertenzia patrí v rozvinutých krajinách k najčastejším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky najzávažnejším ochoreniam. Je jedným z kľúčových rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení a zásadným spôsobom prispieva ku kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorá sa u oboch pohlaví pohybuje okolo 50%. Piate aktualizované vydanie monografie Hypertenzia prináša aktuálny stav poznania v oblasti diagnostiky a terapie lekárskych arteriálnej hypertenzie a s ňou súvisiacich ochorení. Viac >>
Signatúra: K 59775
20.10.2020

Slovník lékařských zkratek

Druhé rozšírené a aktualizované vydanie Slovníka lekárskych skratiek obsahuje približne o 1 000 skratiek viac oproti predchádzajúcemu vydaniu a vychádza z pomerne rozdielnych zdrojov. Základ tvoria skratky z Veľkého lekárskeho slovníka a predovšetkým excerpcia z niekoľkých stoviek kníh z českých nakladateľstiev, českých odborných časopisov a prezentácií prednášaných na odborných zjazdoch a kongresoch. Slovník bude užitočnou príručkou umožňujúcou lepšiu orientáciu v súčasnej medicíne pre profesionálov i laikov. Viac >>
Signatúra: K 59774