Aktuality

19.01.2015

Nové vydanie Štatútu SlLK

Bol vydaný nový Štatút Slovenskej lekárskej knižnice, platný od 1.1.2015. Zároveň sa ruší platnosť a účinnosť Štatútu SlLK vydaného dňa 28.1.2014.
 
» Štatút SlLK (PDF, 483 kB)
19.01.2015

Nový knižničný poriadok SlLK

Ruší sa knižničný poriadok Slovenskej lekárskej knižnice zo dňa 1.12.2013. Nahrádza ho nový knižničný poriadok s platnosťou od 1.1.2015.
 
» Knižničný poriadok SlLK (PDF, 647 kB)
28.04.2014

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)
28.01.2014

Anketový prieskum

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK

Knižné novinky

30.01.2015

Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev

Najnovšia kniha od odborníka a pedagóga v oblasti internej medicíny a kardiológie, pána prof. MUDr. Viliama Badu, CSc., poskytuje pozoruhodné poznatky z oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu obohatené o perličky z histórie a gréckej mytológie. Autor rúca zaužívané mýty o škodlivosti vajec, živočíšnych tukov a kávy na naše zdravie a vyzdvihuje to, čo potrebujeme: ticho, dostatočný spánok v tme, pestrú stravu a pohyb. Príval informácií je doplnený praktickými radami o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie a ako predchádzať ochoreniam srdca a ciev.
Signatúra: K 56812
22.01.2015

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Autori predkladajú historicky prvú monografiu týkajúcu sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovanú v Slovenskej republike. Domáca ošetrovateľská starostlivosť získala v oblasti ambulantnej starostlivosti nezastupiteľné miesto, ktorej špecifickosť spočíva v poskytovaní starostlivosti pacientom všetkých vekových kategórií v prirodzenom sociálnom prostredí prinášajúcom pocit istoty a bezpečia. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré túto formu starostlivosti zabezpečujú, si už 20 rokov udržujú v systéme nemocničnej starostlivosti svoje strategické postavenie.
Signatúra: K 56067
08.01.2015

Moderní farmakoterapie v pneumologii

Farmakoterapia ochorení pľúc a priedušiek zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozmach. Terapeutické postupy z posledných desiatich rokov zásadne ovplyvňujú prístup k mnohým chorobám a často tiež zásadne menia zdravotné a životné perspektívy pacientov. Čitateľom sa dostáva do ruky kniha, ktorá má ambície byť praktickým a užitočným každodenným pomocníkom pri liečbe pľúcnych ochorení. Cieľom autorov bolo podrobne prebrať farmakoterapiu jednotlivých pľúcnych ochorení z pohľadu nielen farmakológa ale aj z pohľadu pneumológa, ktorý pľúcne choroby zároveň lieči. Snažili sa do knihy zahrnúť aj svoje praktické skúsenosti a zohľadniť pokiaľ možno všetky zvláštne situácie, ktoré môžu nastať v priebehu liečby.
Signatúra: K 56172
17.12.2014

Psychiatrie v primární péči

Nárast psychických porúch v posledných desaťročiach viedol k zvýšeniu dôležitosti praktických lekárov pri ich zachytávaní a liečbe. Táto monografia je venovaná psychickým poruchám a jej cieľom je, aby praktickému lekárovi objasnila a zrozumiteľne vysvetlila základné rysy týchto porúch a možnosti ich liečby, keďže v poslednom čase existuje celosvetový trend, že mierne a jednoduchšie psychické poruchy začínajú liečiť praktickí lekári. Zámerom tejto knihy je priblížiť psychiatriu praktickým lekárom vo väčšom rozsahu ako poskytujú krátke brožúrky, ale na druhej strane ich nezahltiť množstvom podrobných informácií, ktoré by mal vedieť psychiater.
Signatúra: K 55844