Aktuality

28.04.2014

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc prebiehajúceho v dňoch 31.3.-4.4.2014 navštívilo knižnicu celkom 258 používateľov. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 93 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 31 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
25.03.2014

Vyhodnotenie anketového prieskumu

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri Národnom centre zdravotníckych informácií uskutočnila v dňoch 28.1.-28.2.2014 anketový prieskum s cieľom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb SlLK. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a gratulujeme výherkyni našej anketovej súťaže, ktorou sa stala používateľka SlLK Lenka Sumerová.

» Výsledky ankety SlLK (PDF, 346 kB)
28.01.2014

Anketový prieskum

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií v snahe skvalitniť a rozšíriť poskytované služby, dovoľuje si požiadať vás o vyplnenie online ankety. Výsledky budú uverejnené na našom webovom sídle. Jeden vylosovaný respondent bude mať registračný poplatok na 2 roky zdarma. Anketa trvá do 28.2.2014.
V prípade záujmu o vyplnenie ankety prosím kliknite na nasledujúci odkaz: Anketa SlLK
06.12.2013

Výstava Lekárske vedy 2013/2014

Slovenská lekárska knižnica pri Národnom centre zdravotníckych informácií a Akademické kníhkupectvo Malé centrum usporiadajú v dňoch 9.-13. decembra 2013 štrnásty ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry Lekárske vedy 2013/2014. Výstava sa uskutoční v novootvorenej prezentačnej miestnosti BOOKWORM’S NEST na Michalskej ulici 2 (oproti Univerzitnej knižnici, Pasáž Old City Hotel, 1. poschodie).
Na vystavené knihy, zakúpené alebo záväzne objednané počas výstavy, bude poskytnutá výstavná zľava.

» Pozvánka (PDF, 306 kB)
» Zoznam vystavovaných kníh (PDF, 601 kB)
14.08.2013

Poďakovanie za 2%

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2013 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 1 720,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Knižné novinky

22.07.2014

Mimojícnové projevy refluxní choroby

Diagnostika a terapia mimopažerákových prejavov refluxnej choroby pažeráka zaznamenali v posledných dvoch desaťročiach významný rozvoj. Napriek tomuto pokroku však zostáva diagnostika a určenie podielu refluxu na ťažkostiach pacienta náročnou úlohou. Keďže pacienti s mimopažerákovými prejavmi refluxnej choroby často netrpia pálením záhy, prichádzajú so svojimi problémami k lekárom rôznych odborností, najmä k otorinolaryngológom, pľúcnym lekárom a alergológom. Diagnostika a liečba mimopažerákových prejavov sa tak stáva medziodborovou problematikou.
Signatúra: K 55799
10.07.2014

Poruchy periférních nervů

Poruchy periférnych nervov sa vyskytujú pomerne často a zasahujú nielen do oblasti neurológie, ale aj do ďalších medicínskych odborov. Neuropatie sú ako celok veľmi heterogénne, takže ich incidencia nie je presne známa. Diagnostika môže byť pri niektorých typoch ťažká, napríklad pri hľadaní príčin niektorých polyneuropatií. Táto publikácia podáva ucelený prehľad o poruchách periférneho nervového systému. Okrem podrobnejšieho úvodu o štruktúre a funkcii periférneho nervového systému vrátane molekulárnych komponentov je zameraná na klinickú a elektrofyziologickú diagnostiku a terapeutické možnosti neuropatií.
Signatúra: K 55840
18.06.2014

Ako pracuje ľudské telo

Ľudské telo, ktoré možno prirovnať k zložitému prístroju, je zložené z miliárd mikroskopických jednotiek. Každá z nich má svoju špecifickú funkciu, avšak spolupracujú navzájom tak, aby vytvorili jeden plynulo fungujúci subjekt. Cieľom tejto publikácie je priblížiť a zrozumiteľnou formou vysvetliť túto "prácu" ľudského tela, a to od hlavy až po palec na nohe. Obsiahla ilustrovaná encyklopédia mapuje anatómiu ľudského tela detailnými umeleckými ilustráciami, ktoré zobrazujú štruktúry každej časti tela, a zároveň vysvetľuje fyziológiu každého telesného systému a poskytuje fascinujúce nahliadnutie do funkcií nášho tela.
Signatúra: K 56044
12.06.2014

Harrison´s Cardiovascular medicine

Kniha je rozdelená na šesť hlavných častí, ktoré reflektujú rozsah kardiovaskulárnej medicíny ako špecializácie – úvod do kardiovaskulárneho systému, diagnostika kardiovaskulárnych porúch, poruchy srdcového rytmu, srdcové poruchy, poruchy vaskulatúry a kardiovaskulárne atlasy. V prvej časti nájdeme systémový prehľad začínajúci základnou biológiou kardiovaskulárneho systému a pokračujúci epidemiológiou kardiovaskulárnych ochorení a prístupom k pacientovi. Integrácia patofyziológie a klinického manažmentu je charakteristickým znakom tejto série publikácií z oblasti internej medicíny a možno ju nájsť v každej z nasledujúcich kapitol orientovaných na jednotlivé choroby.
Signatúra: K56034