Zhoubné nádory močového měchýře

Alexander Poprach a kol.
Grada Publishing, 2021
Signatúra: K 60038

Zhubné nádory močového mechúra patria k nádorom so vzrastajúcou incidenciou. Monografia prináša prehľad dôležitých informácií o ich diagnostike a liečbe. Snahou autorov bolo priniesť čo najaktuálnejšie informácie tak, aby čitateľ nebol nimi zahltený, ale mal by získať rýchlu orientáciu v popisovanej problematike.

V rámci diagnostiky sa vylepšujú endoskopické možnosti, do klinickej praxe sa zrejme čoskoro dostanú neinvazívne diagnostické techniky charakteru tekutej biopsie. Zdokonaľujú sa aj zobrazovacie metódy, nielen výpočtová tomografia, ale aj vizualizácia nádorov pomocou magnetickej rezonancie. Veľmi dôležitá je subtypizácia nádorov, ktorá vypovedá o charaktere a správaní danej histologickej jednotky a má aj svoju prognostickú hodnotu.

V rámci chirurgickej liečby dochádza k výraznému zlepšovaniu operačných techník neinvazívnych a invazívnych nádorov močového mechúra. Používajú sa nové metódy rádioterapie, ktoré znižujú akútne a chronické nežiadúce účinky. Významné sú tiež nové možnosti systémovej liečby, kedy okrem nových typov cytostatík a cielenej liečby sa čím ďalej viac uplatňuje imunoterapia chechkpoint inhibítormi, ktorá už našla svoje miesto v liečbe lokálne pokročilých inoperabilných alebo metastatických nádorov močového mechúra. Všetky tieto aspekty reflektuje aj predkladaná monografia.

Kniha je zaujímavá pre onkológov, urológov, gynekológov, chirurgov, rádiológov, genetikov a praktických lekárov.