Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Aleš Linhart a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60409

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocněníKardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín a každý lekár bez ohľadu na špecializáciu prichádza pravidelne do kontaktu s pacientmi s chorobami srdca a ciev. Cestou ku správnej diagnóze je vždy dobrá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a správna indikácia ďalších vyšetrení. Práve im sa venuje táto publikácia v plnej šírke.

Ucelená publikácia sumarizuje vyšetrovacie metódy používané pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Čitateľ sa môže zoznámiť s metódami základnými, akými sú napr. meranie krvného tlaku, EKG či základné laboratórne vyšetrenia, bežnými vyšetreniami ako echokardiografia či záťažové testy, až po metódy pokročilé, akými sú invazívne vyšetrovacie techniky, magnetická rezonancia či genetické vyšetrenia.

V časti venujúcej sa fyzikálnemu vyšetreniu nájde čitateľ podrobný rozbor techniky vyšetrenia a nálezov u rôznych patológií. Pre bežnú prax sa môže zdať rozsah až príliš podrobný. Pre tých čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť len to podstatné, autori zhrnuli základné znalosti do prehľadných zvýraznených boxov označených „Minimum pre prax“.
Na fyzikálne vyšetrenie nadväzujú ďalšie časti, ktoré sa venujú neinvazívnym, invazívnym, biochemickým, mikrobiologickým i genetickým vyšetreniam v kardiovaskulárnej medicíne. Ďalšie kapitoly sa venujú extrakardiálnym manifestáciám srdcových chorôb a vyšetreniam v endokrinológii, nefrológii, očnom lekárstve i pneumológii. Nechýba ani kapitola základných informácií o kardiochirurgii.

Publikácia je určená širokému spektru čitateľov. Podstatné informácie z nej môžu čerpať študenti všeobecného lekárstva, veľmi prínosná by mohla byť pre adeptov všeobecného praktického a interného lekárstva a ako základný materiál poslúži uchádzačom o odbor kardiológie a angiológie.