Vyšetření pohybového aparátu

J. M. Gross, J. Fetto, E. Rosen
Triton, 2023
Signatúra: K 60713

Vyšetření pohybového aparátuŠtvrté vydanie knihy Vyšetření pohybového aparátu prezentuje celkový prehľad vyšetrení pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom kvalitnej diagnostiky a racionálnej liečby funkčných aj štrukturálnych porúch pohybovej sústavy. Veľkým prínosom tejto publikácie je jedinečný multidisciplinárny prístup – napísali ju totiž spoločne rehabilitačný lekár, ortopéd a fyzioterapeut.

Úvodné dve kapitoly knihy definujú štruktúru pohybového systému a pojednávajú o základných pojmoch klinického vyšetrenia tohto systému. Ďalšie kapitoly sú členené podľa určitých anatomických častí vrátane chrbtice, panvy, hornej a dolnej končatiny. Záverečná kapitola popisuje vyšetrenie chôdze.

Každá kapitola obsahuje veľké množstvo originálnych kresieb, ktoré ponúkajú rýchlu a jasnú vizualizáciu štruktúry i jej funkcie a uľahčia vykonávanie popísaných techník vyšetrovania. Veľká časť použitých zobrazení je fotografických. Orientáciu v röntgenovej anatómii uľahčí 32 röntgenových snímkov a zobrazení pomocou MR. Kazuistiky a tabuľky poskytujú ďalšie doplnkové informácie k vyšetrovacím postupom.

Kniha je praktickým sprievodcom, zdrojom informácií a návodom, ako komplexne zvládnuť základné vyšetrenie a porozumieť určitým odchýlkam od normy a ich patologickému významu. Podrobné popisy a klinicky relevantné príklady často sa vyskytujúcich stavov pomôžu aj úplným začiatočníkom získať znalosti potrebné na stanovenie správnej diagnózy a úspešného liečebného plánu.

Kniha je ideálna pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, študentov medicíny, praktických lekárov a všetkých, ktorí sa zaoberajú športovou medicínou a fyzioterapiou.