Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Viera Bajčiová a kol.
1.vydanie, 2012
Signatúra: K 55263

Predkladaná monografia má za cieľ na príklade prezentovaných kazuistík poukázať na typické problémy nádorov v dospievajúcom veku. V mnohých prípadoch mladý človek uprednostňuje svoje záujmy a nevšíma si varovné príznaky, i keď následne priznal, že si uvedomoval ich závažnosť. V mnohých prípadoch lekári nesprávne hodnotili príznaky ochorenia, v diferenciálnej diagnostike nepomýšľali na možnosť malígneho nádoru. Svoju úlohu zohrali i nedostatočné vedomosti o najčastejších typoch nádorov u dospievajúcich.

Prezentované kazuistiky poukazujú na agresivitu a záludnosť juvenilných typov nádorov, ktoré sú väčšinou veľmi agresívne s rýchlym priebehom a rýchlou disemináciou.

Kniha je určená pre širokú lekársku verejnosť, a to nielen onkológov, ale všetkých lekárov, ktorí sa vo svojej praxi môžu stretnúť s dospievajúcim pacientom. Prezentované kazuistiky širokého spektra malígnych ochorení v mladom veku im môžu pomôcť zamerať sa v diagnostike správnym smerom.