Visual diagnosis in emergency and critical care medicine

Edited by Ch.P.Holstege et al
2. vydanie, 2011
Signatúra: K 54809

Táto publikácia je trochu odlišná od väčšiny monografií učebnicového typu. Pozostáva zo 110 konkrétnych prípadov. Pri každom z nich jednotliví autori uvádzajú najprv krátku prezentáciu toho ktorého prípadu spolu s čiernobielou alebo farebnou dokumentáciou (fotografie, diagnostické snímky, elektrokardiogram a pod.) a niekoľkými otázkami resp. tvrdeniami, z ktorých si čitateľ má výbrať tú správnu možnosť. V inej časti publikácie je uvedená správna odpoveď, diagnóza a pomerne podrobná diskusia k danému konkrétnemu prípadu. Podľa expertov v teórii učenia a kognitívnych vedcov pri medicínskom vzdelávaní myseľ najprv používa na pripomenutie si faktov krátkodobú pamäť, ale s pribúdajúcimi skúsenosťami začína integrovať fakty o typických prejavoch chorôb s vizuálnou predstavivosťou a toto všetko sa už ukladá do dlhodobej pamäte. Táto potom následne umožňuje rýchlu automatickú odpoveď pri danom konkrétnom prípade alebo klinickej situácii. Táto kniha je ideálna najmä pre nemocničných lekárov. Má 186 strán, obsahuje množstvo čiernobielych a farebných fotografií, obrázkov, grafov a diagnostických zobrazení.