Ultrasonografická anatómia 1

Ingrid Hodorová a kolektív
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, 2019
Signatúra: U 12312

Vysokoškolská učebnica Ultrasonografická anatómia je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje.

V učebnici sa čitateľ oboznámi s koreláciou anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr so zameraním na topografickú anatómiu za fyziologického stavu. Táto korelácia poukazuje na úzke prepojenie teoretického predmetu anatómia s klinickou praxou s ultrasonografickým vyšetrením, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou základných vyšetrovacích metód v mnohých medicínskych odboroch.

Učebnica pozostáva z anatomickej časti, ktorá sa venuje základnému anatomickému popisu jednotlivých orgánov brucha a panvy, doplnenej originálnymi fotografiami týchto orgánov ako celku, prípadne ich rezov a ich priemetom na prednú a zadnú brušnú stenu.

Nosnou časťou učebnice je sonografická časť, ktorá popisuje a charakterizuje jednotlivé ultrasonografické snímky. Čitateľ môže priamo porovnať vzhľad a prípadné rozdiely orgánov a štruktúr získaných dvomi úplne odlišnými zobrazeniami. Opísané sú najmä intraperitoneálne uložené orgány brucha, ktoré sú ľahko dostupné a viditeľné hneď po otvorení prednej brušnej steny, tiež orgány retroperitonea a ďalšie veľmi dôležité nervovo-cievne štruktúry. Zmapované sú aj niektoré orgány panvy. Kapitoly učebnice dopĺňa kreslená obrazová dokumentácia.