Ultrasonografia prsníkov

E. Tvrdík
Lipoprint, 2020
Signatúra: K 59891

Ultrasonografia prsníkov v korelácii s digitálnou mamografiou je veľmi prínosné vyšetrenie, ktoré rýchlo a presne s vysokou pravdepodobnosťou prináša diagnózu väčšiny ochorení prsníkov, blízkeho okolia i vzdialených orgánov a štruktúr ako i v sledovaní po akejkoľvek liečbe.

S vývojom prístrojového vybavenia - sondy s vysokým rozlíšením (high resolution, HD) skladaným obrazom (compound imaging), harmonickým zobrazením (harmonic imaging), farebným mapovaním veľmi nízkych prietokov a energetickým dopplerom (color doppler, power doppler), trojrozmerným zobrazením (three-dimensional, 3D) a elastografiou (elasto graphy) predstavuje veľmi efektívneho pomocníka v tejto veľmi náročnej a zodpovednej činnosti.

Kniha Ultrasonografia prsníkov zachytáva formou obrazového atlasu všetky aplikácie modernej ultrasonografie v bežnej rádiologickej praxi. Úvodné kapitoly tejto prehľadnej publikácie sa venujú technike vyšetrenia prsníkov, anatómii a fyziológii prsníka, normálnemu vývoju prsníkov a ich USG obrazu ako aj poruchám vývoja v detskom veku. Ďalšie kapitoly obsahujú bohatú a veľmi dobre popísanú obrazovú ultrasonografickú dokumentáciu nádorov prsníka aj v korelácii s mamografiou. Záverečné kapitoly publikácie sú venované anatómii a ultrazvukovému obrazu lymfatických uzlín a ich ochorení, pooperačným stavom, stavom po ožarovaní a recidíve nádoru. Záverečná kapitola je zameraná na ochorenia mužského prsníka.