Průvodce mozkem – Neuroanatomie

R. Bartoš, I. Concepción, V. Němcová a kol.
Maxdorf, 2020
Signatúra: K 59866

Neurochirurgicko-neuroanatomický autorský kolektív predkladá dielo cenné ako zdroj teoretického štúdia a tiež aj ako návod k praktickej neuroanatomickej práci.

Publikácia Průvodce mozkem – Neuroanatomie je rozdelená do niekoľkých častí. Po stručnom prehľade vybraných mozgových dráh nasleduje podrobný návod disekcie dráh s ich podrobným anatomickým popisom s dôrazom na neurochirugicky významné štruktúry. Ďalšia časť publikácie sa venuje operačným prístupom a operačnej technike u intraaxiálnych nádorov, ktorá odráža precízny a systematický prístup autora k tejto problematike, jeho dlhodobé mikroneurochirurgické skúsenosti a skvelo dokumentované operačné výsledky. Práve detailná anatomická znalosť, aplikovaná na základe rozsiahlych operačných skúseností, je nenahraditeľná – zdôrazní dôležité, často nenápadné orientačné body; upozorní na skryté nebezpečenstvá, či ponúkne použitie pomocných techník a technológií. Posledná kapitola podrobne popisuje dráhy mozgovej hemisféry.
Kniha je ukončená mimoriadne hodnotnou a obsiahlou obrazovou prílohou Preparácia bielej hmoty – Laterálna strana hemisféry, ktorej autorkou je lekárka s neurochirurgickou erudíciou z Panamy.

Z tohto hodnotného diela môžu načerpať mnoho užitočného neurológovia, neurochirurgovia, ale i ďalší záujemcovia o podrobné štúdium neuroanatómie. Kniha svojím rozsahom postačí k úspešnému zloženiu náročnej skúšky z neuroanatómie na lekárskej fakulte.