Patológia

H. Mohan
1. slovenské vydanie, 2011
Signatúra: U 10764

Prvé slovenské vydanie 6. prepracovaného vydania učebnice Textbook of Patology je komplexná, prehľadná, bohato ilustrovaná publikácia vhodná nielen pre študentov medicíny a lekárov v príprave na špecializáciu v odbore patológia, ale aj pre lekárov iných odborov.

Obsah publikácie je rozdelený do troch oblastí: Všeobecná patológia a základné techniky, Hematológia a lymforetikulové tkanivo a Systematická patológia.

Autor citlivo spojil základné poznatky z jednotlivých oblastí s najnovšími vedeckými výsledkami z oblasti molekulovej biológie a genetiky. Na začiatku jednotlivých kapitol ponúka čitateľovi rekapituláciu základných vedomostí z normálnej anatómie a potom plynule prechádza do klasifikácie a charakteristiky chorobných zmien daných štruktúr a orgánov.

Obrazovú dokumentáciu tvorí veľké množstvo farebných makroskopických a mikroskopických obrazov, schém a tabuliek, ktoré výstižne dopĺňajú textovú časť. Učebnica tak môže slúžiť ako repetitórium základných poznatkov o súčasnom stave poznania rôznych ochorení, vrátane nádorových ochorení.