Palpační techniky: Povrchová anatomie pro fyzioterapeuty

Bernhard Reichert
Grada, 2021
Signatúra: K 60040

Znalosť povrchovej anatómie sa stala pre lokalizáciu jednotlivých štruktúr a orientačných bodov na ľudskom tele nenahraditeľnou. Preklad úspešnej učebnice môže poslúžiť ako sprievodca k presnej lokalizácii hľadaných štruktúr, poskytuje návod, ako sa pohmatom orientovať na ľudskom tele, a dopĺňa základné znalosti štrukturálnej a funkčnej anatómie.

Text knihy je komplexný a ponúka dôkladný prístup ku všetkým oblastiam ľudského tela. Je zrozumiteľne štruktúrovaný, začína vždy opakovaním a zdôraznením najdôležitejších anatomických údajov a pokračuje popisom, ako vyhľadať jednotlivé hmatné útvary a akú zvoliť optimálnu polohu pri vyšetrení pacienta. Autori popisujú aj terapeutické postupy vhodné pre konkrétne patologické stavy.

Text je sprevádzaný prehľadnými anatomickými schémami a fotografiami, ktoré poskytujú návod ako palpovať jednotlivé štruktúry. V nich spočíva ťažisko tejto publikácie.

Kniha môže poslúžiť ako most medzi základnou vedou, klinickými znalosťami a praktickými zručnosťami a pomáhať tak v rozvoji fyzioterapeutov, masérov, rehabilitačných a športových lekárov.