Oftalmologie

Jarmila Heissigerová a kol.
Maxdorf, 2021
Signatúra: K 60285

OftalmologieDruhé, aktualizované a doplnené vydanie mimoriadne úspešnej publikácie prináša kompletný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní uľahčujúcom vyhľadávanie a zapamätanie potrebných informácií. Publikácia obsahuje v zrozumiteľnej forme všetky vyšetrovacie metódy používané v súčasnej oftalmológii. Podobne prehľadne je poňatá aj terapia, opäť od klasických vonkajších prípravkov až po sofistikovanú biologickú liečbu.

Kniha je poňatá ako učebnica obsahujúca šestnásť kapitol, každá z nich sa venuje niektorému z dôležitých pododborov oftalmológie. S touto knihou sa študenti a lekári zoznámia stručnou a prehľadnou formou so základmi očnej anatómie, embryológie, refrakčnej chirurgie, chorobami adnexov, spojovky, rohovky, šošovky, uvey, sietnice, glaukómu, očných nádorov, neurooftalmológie, detského lekárstva a strabizmu a traumatológie oka.

Hlavnou výhodou tejto knihy je jej súhrnné usporiadanie doplnené bohatou vysoko kvalitnou obrazovou dokumentáciou a súborom grafických schém. Vďaka nim sa môžu oftalmológovia a odborníci iných špecializácií rýchlo zorientovať v najčastejších symptómoch, klinických obrazoch a najmä v diferenciálnej diagnostike a liečbe tých najčastejších očných chorôb.

Kniha je určená predovšetkým študentom medicíny, oftalmológom, a to ako v rámci prípravy na špecializačné skúšky, tak aj ako príručka pre každodennú ambulantnú či nemocničnú prax.